VKG Architectuurprijs 2015/2016


Elfde VKG Architectuurdag groot succes

De bestaande woonvoorraad heeft in Nederland een flinke omvang, maar is zowel technisch, als energetisch en fysiek verouderd. Het renoveren van deze woningen komt echter moeilijk van de grond. Centraal thema op de VKG Architectuurdag die op 8 december 2015 in Kunstmin in Dordrecht werd gehouden, was hoe deze opgave kan worden vlot getrokken.

Rond dit thema pitchten gebiedsontwikkelaar Nicole de Vrij, architect Reimar von Meding en VKG directeur Albert Zegelaar. Aansluitend gingen zij onder leiding van Harm Tilman, hoofdredacteur van de Architect, met elkaar en het massaal opgekomen publiek in debat.

Grootschalige verduurzaming van de woningvoorraad kan alleen worden bereikt door middel van ketensamenwerking, stelde Nicole de Vrij, werkzaam bij woningcorporatie De Sleutels. Ketensamenwerking heeft bovendien een positieve invloed op het draagvlak onder bewoners. Dit is niet te onderschatten, aldus De Vrij, want alleen met voldoende draagvlak kun je een renovatieproces starten.

Lees meer

Winnaars Architectuurprijs