Het Corona virus


Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen zijn er door het RIVM maatregelen ingesteld om de verspreiding van het Corona Virus te voorkomen. Deze maatregelen hebben ook betrekking op onze sector en dus ook op de werkomgeving, de omgang met collega’s, relaties en klanten.

De maatregelen vanuit het RIVM raken ook onze branche. Wij hebben onze leden middels een bericht geadviseerd deze maatregelen serieus te nemen en op te volgen. Productie, montage en inmeten kunnen doorgaan zolang we met elkaar en onze klanten blijven communiceren en afspreken om voldoende afstand te bewaren van elkaar. Kantoormedewerkers werken zoveel als mogelijk thuis. Het bericht met daarin onze adviezen is onderaan deze pagina na te lezen.

Wij houden onze leden op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen vanuit de overheid. Informatie vanuit de overheid leest u hier.

Voor nu: Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!