Een nieuw bestuur voor VKG!


Tijdens de geslaagde VKG Architectuurdag 2018 sprak Richard van Hooijdonk over (aankomende) veranderingen in de wereld door nieuwe technologie: "Nieuwe mogelijkheden en businessmodellen ontstaan en organisaties moeten klaar gemaakt worden voor de toekomst". En zo ook de VKG!

Binnen het bestuur werd al langere tijd gesproken over verjonging en vernieuwing. Voor het verkennen van de toekomst van de VKG is daarom een werkgroep van leden opgericht. De werkgroep heeft vervolgens in samenwerking met Berenschot een voorstel voor het vernieuwde VKG Keten Keurmerk opgesteld welke enthousiast werd ontvangen door het bestuur en de leden.
Met het Keten Keurmerk garanderen we kwaliteit en transparantie door de hele keten en bieden we een 'Opleverapp' waarmee we het opleverproces voor alle partijen versnellen en effici├źnter maken.

Na het maken van de plannen wilden de werkgroepleden niet alleen graag nauw betrokken blijven bij de implementatie van deze plannen maar ook de verantwoordelijkheid ervoor dragen.
Met het oog op de komende veranderingen in de wereld en de markt reageerde het bestuur daar zeer positief op. Zittende bestuursleden Richard van Dreumel en Ton de Vries gaven aan beschikbaar te blijven als bestuurslid.

Tijdens de ALV van 27 november 2017 is de voorgenomen bestuursvernieuwing medegedeeld aan de leden en positief ontvangen.

Op maandag 28 mei jongstleden zijn vervolgens de werkgroepleden toegetreden tot het bestuur waardoor het voltallige bestuur nu bestaat uit:

  • Amanda Knol, Select Windows (GevelNed)
  • Ronald van den Ing, Ploeg Kozijnen
  • Jurian Tabbers, Schipper Kozijnen
  • Richard Rozema, Driessens Kunststof
  • Noel Op 't Hoog, Ramenfabriek Op 't Hoog
  • Richard van Dreumel, Van Dreumel Ramen en Deuren
  • Ton de Vries, Aarnink Kunststoframenfabriek