Vragen? Bel naar (030) 750 98 01
VKG bureau

Onze missie

De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) is een platform voor de toonaangevende profielleveranciers, fabrikanten en dealers en partners uit de kunststof kozijnenindustrie. Ruim dertig jaar geleden opgericht om de kwaliteit in de kunststof kozijnenbranche te waarborgen. Samen met circa 120 leden vertegenwoordigt de VKG een marktaandeel van meer dan 75%.

Missie en doelstellingen VKG

De doelstellingen waar de VKG zich samen met haar leden voor inzet zijn onder te verdelen in drie thema’s: kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging, belangenbehartiging en voorlichting en promotie.

#1. Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging

De toelatingscriteria van het VKG Keurmerk zijn zodanig opgesteld dat voldoen moet worden aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van de productie en montage van kunststof kozijnen. Zo dienen de door de VKG Keurmerk leden verwerkte profielen voorzien te zijn van een KOMO-certificering. Een fabrikantlid dient te beschikken over een geldig KOMO-attest-met-productcertificaat. Wanneer de montage niet KOMO-gecertificeerd is, wordt in opdracht van de VKG periodiek een onafhankelijke montagekeuring uitgevoerd. De VKG ontplooit verschillende initiatieven om innovatie te stimuleren en verzorgt samen met externe deskundigen vakgerichte opleidingen.

Onafhankelijk gecontroleerd

De VKG heeft veel aandacht voor kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbevordering. Alle bedrijven die plaatsen en monteren zijn aangesloten bij het VKG Keurmerk en leveren gegarandeerd kwaliteit. Hierop worden de Keurmerkleveranciers gecontroleerd door het onafhankelijke keuringsinstituut SKG-IKOB. Een goedgekeurd bedrijf is herkenbaar aan het VKG Keurmerk logo. Het VKG Keurmerkbedrijf levert kwaliteit en is in staat om te voldoen aan alle wettelijk geldende normen en voorschriften, die beschreven staan in de VKG-Kwaliteitseisen- en adviezen.

Keten van kwaliteit kunststof gevelelementen

#2. Belangenbehartiging

De belangenbehartiging van de kunststof gevelelementenindustrie is een brede taak die op verschillende manieren invulling krijgt. Door de verschillende commissies en werkgroepen die de VKG kent, en waar zij zelf in participeert, is de VKG zowel nationaal als internationaal sterk vertegenwoordigd waar het de belangen van haar leden betreft. De lobby binnen de Nederlandse politiek op lokaal en nationaal niveau, evenals de lobby op Europees niveau, zorgt voor een verbetering van de positie van de kunststof gevelelementenbranche in het algemeen. Een van de projecten waar VKG in deelneemt heeft als doel de circulariteit van de gevelindustrie bestendig te maken.

#3. Voorlichting en promotie

De doelstelling van de voorlichting en promotie van het VKG Keurmerk is om samen met haar leden een bestendig imago voor het kunststof gevelelement te bewerkstelligen. Het actief communiceren van de belangrijkste voordelen en positieve kenmerken van kunststof gevelelementen via verschillende media is de manier om dit te bereiken. Bij het VKG-bureau komen dagelijks, onder meer via de website, tientallen vragen om informatie binnen. Door snel en adequaat op deze informatieverzoeken te reageren voorziet het VKG-bureau in een groeiende vraag naar deskundige voorlichting.