Menu

Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?

Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. Helaas is later ontdekt dat het inademen van asbestvezels zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het kan leiden tot ernstige ziekten zoals longkanker en asbestose. Daarom zijn er strenge regels opgesteld voor het omgaan met asbest, vooral bij sloop- en renovatiewerkzaamheden.

Veranderingen door de Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet zijn de regels voor asbestverwijdering verplaatst naar nieuwe besluiten zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze besluiten bevatten nu de regels voor het bouwen, slopen, en de manier van opslag van asbest. Hoewel de verplichtingen voor asbest niet zijn gewijzigd, zijn ze nu duidelijker en overzichtelijker vastgelegd.

Verplichte asbestinventarisatie

Bij het vervangen van kozijnen, in een woning van voor 1994, is een asbestinventarisatie verplicht. Dit betekent dat een gecertificeerd inventarisatiebedrijf moet onderzoeken of er asbest aanwezig is in de kozijnen of in de omliggende materialen. Deze inventarisatie zorgt ervoor dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Dit is voor zowel bewoners als monteurs belangrijk.

Meer informatie over deze verplichting lees je op de website van de Rijksoverheid.

Asbest in kozijnen

Asbest kan in verschillende delen van kozijnen voorkomen, bij oudere woningen van voor 1994. Bij een asbestinventarisatie wordt gelet op de volgende punten:

  • Panelen: Onder ramen kunnen panelen van asbest zitten. Deze worden vaak vervangen door niet-asbesthoudend ’trespa’. Herken je de kenmerkende schroeven niet en zijn de panelen van voor 1994, dan is het waarschijnlijk asbest.
  • Beglazingskit: Ramen vastgezet met asbesthoudende kit komen nog steeds voor, zelfs in oudere kunststof kozijnen. Bij vervanging moet de kit gecontroleerd worden.
  • Chrysotielplaatjes: Deze kunnen tussen de kozijnen en buitenmuren zitten. Ze zijn pas zichtbaar na het lossnijden van de kitrand.

Het proces van asbestinventarisatie

Voor de monteurs starten met de vervanging van kozijnen, laat je een asbestinventarisatie uitvoeren. Dit is voor bouwbedrijven, dus ook kunststofkozijnenbedrijven, een voorwaarde om met jouw woning aan de slag te gaan. Een deskundig bedrijf onderzoekt of er asbest in je huis aanwezig is. Van verdacht materiaal nemen ze monsters, die in een laboratorium worden getest. Er zijn twee soorten inspecties:

  • Visuele inspectie: Hierbij worden alle zichtbare plekken gecontroleerd. Komt de inspecteur iets verdachts tegen, dan stuurt hij dit naar het lab. Dit kost rond de € 400.
  • Volledige inventarisatie: Hierbij worden ook niet-zichtbare plekken gecontroleerd. Verdacht materiaal wordt getest en je krijgt een advies en kosteninschatting. Dit kost ongeveer € 450.

Verwijderen van asbest

Mocht de asbestinventarisatie aantonen dat er asbest in of om de oude kozijnen zit, dan moet deze verwijderd worden. Asbest kun je het beste laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Deze bedrijven zorgen ervoor dat er zo min mogelijk asbestvezels vrijkomen en maken alles grondig schoon. In sommige gevallen mag je het asbest zelf verwijderen, maar dit wordt sterk afgeraden vanwege gezondheidsrisico’s.

Gecertificeerde saneerbedrijven vind je via ascert.nl. Ascert is de beheerstichting voor het Certificatiestelsel Asbest. Zij voeren taken uit in opdracht van gecertificeerde instellingen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na de verwijdering vindt er altijd een nacontrole plaats om te meten of er geen asbestvezels zijn achtergebleven.

Door een asbestinventarisatie te laten doen, voldoe je aan de wet- en regelgeving en bescherm je jezelf en anderen tegen de gevaren van asbest. Zo kun je met een gerust hart je oude kozijnen laten vervangen door mooie nieuwe kunststof kozijnen.