Het VKG Keurmerk. Een keur aan extra zekerheden.

Zo werkt het VKG Keurmerk

  • ZEKER VAN GECONTROLEERDE KWALITEIT

Het hele proces van productie tot en met montage wordt door de VKG onafhankelijk gecontroleerd. Controle op de productie van de kunststofprofielen, de productie van de kozijnen, ramen en deuren. Tot slot wordt er gecontroleerd door onafhankelijke keurmeesters op de montage van de VKG Keurmerk kozijnen. Vind hier uw VKG Keurmerk leverancier.

  • ZEKER VAN GEDIPLOMEERDE MONTEURS

De kwaliteit van uw kunststof kozijn is gecontroleerd maar de montage is minstens zo belangrijk. Daarom werken alle VKG Keurmerkbedrijven met VKG gediplomeerde monteurs. De monteurs werken conform de kwaliteitseisen en adviezen die opgesteld zijn door het VKG Keurmerk. Kwaliteit gegarandeerd.

  • ZEKER VAN GARANTIE EN WAARBORGFONDS

Het Waarborgfonds biedt financiële zekerheid voor particuliere klanten. Volgens het Waarborgfonds van het VKG Keurmerk mag uw aanbetaling maximaal 30% zijn bij opdrachtverlening. Mocht de VKG Keurmerk leverancier zijn verplichtingen niet kunnen nakomen, dan garandeert het Waarborgfonds van het VKG Keurmerk dat de opdracht voor de resterende betaling wordt overgenomen door een andere VKG Keurmerk leverancier. Mocht dit niet mogelijk blijken ontvangt u uw aanbetaling terug.

Controleer hier of een bedrijf is aangesloten bij het VKG Keurmerk

Vind uw VKG Keurmerk leverancier

Leveringsvoorwaarden VKG Keurmerk

Alle VKG Keurmerkleveranciers werken met de door het VKG Keurmerk opgestelde Leveringsvoorwaarden voor de particuliere markt. Alles wat u wilt weten over de garantie-, de betalingsvoorwaarden en verdere belangrijke informatie staat hierin. Download hier de VKG Algemene Leveringsvoorwaarden voor de Particuliere markt.

Download

Bouwvergunning Kunststof Kozijnen

Er was lange tijd onduidelijkheid over het feit of men nu wel of geen bouwvergunning nodig had bij het vervangen van oude kozijnen voor kunststof kozijnen. VKG heeft in goed overleg met het ministerie van VROM geregeld dat de misvattingen over kunststof kozijnen in de brochure van het ministerie van VROM zijn aangepast.

Hoe zit het precies? Niet het veranderen van materiaalsoort (bijvoorbeeld van hout naar kunststof of aluminium), maar de verandering van detaillering, profilering of vormgeving van het nieuwe kozijn is het criterium voor het verlangen van een bouwvergunning voor kunststof kozijnen. Dus als het nieuwe kozijn dezelfde vormgeving en raamindeling heeft als het oude kozijn wordt de renovatie gezien als onderhoud, en heeft u geen bouwvergunning nodig. En dat is voor de meeste renovatieprojecten zeer goed nieuws.

De precieze informatie vindt u in de VROM-brochure 'Kozijn- en gevelwijzigingen, Wanneer bouwvergunningvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?'. Of download de VKG-brochure 'Kunststof kozijnen & Vergunningen'.

Kunststof Kozijnen recyclen

Ruim 60 jaar geleden verschenen de eerste kunststof kozijnen in het Nederlandse straatbeeld. Deze oude kozijnen voldoen vaak niet meer aan de tijdseisen. Kunststof kozijnen zijn bij uitstek geschikt om woningen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 op een duurzame manier te renoveren en het energielabel te verhogen.

Gelukkig is er al sinds 1994 het VKG-recyclesysteem. Het VKG Keurmerk zorgt ervoor dat oude kunststof kozijnen een tweede leven krijgen. Het VKG systeem verzamelt, vervoert en verwerkt deze op hoogwaardige wijze. Dat doen we zo succesvol dat onafhankelijk onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft uitgewezen dat mede door het recyclen van kunststof kozijnen, kunststof inmiddels duurzamer is dan andere materiaal-alternatieven. We zijn dus goed bezig. Kiest u voor kunststof kozijnendan weet u zeker dat u niet alleen uw portemonnee, maar ook het milieu spaart.

Lees meer over wat het VKG Recycle doet.

Stappenplan Kunststof Kozijnen kopen

Kunststof kozijnen, een goed plan! Maar waar moet u allemaal opletten? Met deze tips zult u zeker de juiste keuze maken.

Informatie
Lees de informatie over het product en het VKG Keurmerk op de VKG Keurmerkwebsite of breng een bezoek aan een showroom en laat u door een VKG Keurmerk leverancier informeren over de mogelijkheden.

Wensen
Maak vooraf een lijst met uw wensen en bespreek die met de VKG Keurmerk leverancier.

Beoordeel de leverancier op service- en klantgerichtheid, want het is belangrijk dat u hem kunt vertrouwen.

Offerte
Vraag een goede schriftelijke offerte, dus met tekeningen en principedetails.Deze kan pas gemaakt worden na opmeting. Eis de leverings- en garantievoorwaarden, van het VKG Keurmerk: tien jaar garantie op het gehele product en montage.

Bevestiging
Let erop dat de opdracht schriftelijk wordt bevestigd, inclusief afspraken over levertijd en montage. Wijzigt u tussentijds iets? Laat dit schriftelijk bevestigen.

Aanbetaling
Het VKG Keurmerk adviseert een aanbetaling van maximaal 30% bij opdracht. De resterende 70% betaald u bij oplevering.

Oplevering
Controleer met de VKG Keurmerk opleveringslijst samen met uw leverancier of demontage van de kozijnen goed en conform afspraak is uitgevoerd.

Na maximaal 6 weken ontvangt u het VKG Keurmerk garantiecertificaat.

Download hier de checklist

Opleverproces efficiënter voor consument en leverancier

VKG vult het Keurmerk aan met het Keurmerkcertificaat en de Opleverapp en maakt daarmee het opleverproces voor alle partijen efficiënter en transparanter.

Voor de klant biedt de Opleverapp in combinatie met het Keurmerk zekerheid van een professioneel proces en inzicht in het gebruikte product. Indien er tijdens de oplevering een onvolkomenheid in een geplaatst kozijn wordt gevonden kan er razendsnel geschakeld worden. De leverancier maakt een foto en zet hem via de Opleverapp in een paar seconden door naar de fabriek waar vervolgens het productieproces gestart kan worden


Bekijk hier de werking van de Opleverapp.


Het gebruik van de Opleverapp is uitsluitend voorbehouden aan VKG aangesloten bedrijven en op voorwaarde dat de toeleverantie, de productie en de montage wordt verzorgd door VKG Keurmerk bedrijven.

Het VKG Keurmerk opleverdossier is zo vormgegeven dat het straks past als een bouwsteen in het opleverdossier zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voorschrijft.

Bekijk ook het complete proces van toeleverantie tot productie en montage en zie wanneer er sprake is van een VKG Keurmerk.

Lees verder over de Opleverapp