VKG Keurmerk
Kwaliteitseisen & adviezen

De VKG Keurmerk kwaliteitseisen en adviezen. Onmisbaar voor uw branche. De VKG heeft haar kwaliteit vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Deze uitgave bevat een onmisbare en unieke bron van informatie als u betrokken bent bij, of geïnteresseerd bent in kunststof gevelelementen.

Met het VKG Keurmerk kwaliteitshandboek zorgen we voor een uniforme kwaliteit in de branche. Alle hierin opgenomen voorschriften en richtlijnen voldoen aan het Bouwbesluit en aan andere geldende regelgevingen. Ook bevat het de rechten en plichten van de opdrachtgever en opdrachtnemer. Kortom alles wat u weten moet om goed en duurzaam te werken met kunststof.

VKG Kwaliteitseisen & Adviezen