Menu

Missie

Om goed samen te werken is het belangrijk dat je een gedeelde missie hebt, die op zijn beurt leidt tot een gezamenlijke visie en ambitie. Onze missie is wat we iedere dag weer doen:

Zekerheid van kwaliteit (materiaal en montage) en garantie door branchecontrole.

 

Visie

We willen niet enkel duidelijk hebben wat we iedere dag weer doen, juist die stip op de horizon is belangrijk. Waar wil je als vereniging aan bijdragen en hoe wil je je ontwikkelen?

We nemen samen verantwoordelijkheid voor kwaliteit en duurzaamheid binnen de keten.

 

Ambitie

Naarmate onze branche meer volwassen wordt en het VKG Keurmerk een steeds grotere rol speelt voor de keten en de afnemers, is het goed om de ambitie concreet te beschrijven. We werken er iedere dag aan om als volgt gezien te worden, verdiend en vereerd:

VKG Keurmerk is dé standaard voor kunststof kozijnen. Waardevolle ketensamenwerking ten behoeve van circulariteit en duurzame kwaliteit.