Menu

Wanneer kom je in aanmerking voor de ISDE-subsidie?

Als we het hebben over subsidie voor nieuwe kunststof kozijnen, gaat het om de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor eigenaren. Het goede nieuws is dat deze in ISDE-subsidie al sinds 2023 ook aangevraagd kan worden wanneer er één verduurzamingsmaatregel wordt doorgevoerd. Voorheen kon dit enkel bij minimaal twee maatregelen.

In 2024 is € 600 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie voor kunststof kozijnen en andere verduurzamingsmaatregelen, is dat de woning eigendom en hoofdverblijf zijn. Je hebt na uitvoering van de maatregel, 24 maanden de tijd om de subsidieaanvraag te doen.

Hoe hoog is de ISDE-subsidie 2024 voor kunststof kozijnen?

Wanneer we specifiek kijken naar de subsidiebedragen voor kunststof kozijnen inclusief isolatieglas, dan zijn deze afhankelijk van het aantal vierkante meters en de keuze voor HR++ glas of tripleglas.

De ISDE-subsidie 2024 bedraagt voor isolerende ramen met HR++ glas 23 euro per m2. Kies je voor tripleglas, dan komt het bedrag op 65,50 euro per m2. Dit is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren, maar ze gelden dan ook al bij één duurzaamheidsaanpassing. De bedragen worden verdubbeld als er naast isolerend glas in de nieuwe kozijnen ook sprake is van nog een andere duurzaamheidsmaatregel, zoals een warmtepomp, zonneboiler of een andere isolatiemaatregel.

De voorwaarden voor subsidie op isolatiemaatregelen 2024

  • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor tripleglas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K;
  • De toepassing van HR++-glas of tripleglas moet ter vervanging van bestaand glas zijn;
  • U vervangt de kozijnen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K;
  • Het totaal aantal m2 te vervangen glas moet opgeteld altijd minimaal 8m2 zijn. Je ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie.
Alle specifieke voorwaarden voor de subsidie voor isolerend glas, zijn na te lezen op de website van RVO.

Op de website van RVO vind je de complete lijst met mogelijkheden. Wil je weten voor hoeveel subsidie je in aanmerking komt voor je kunststof kozijnen? We adviseren het stappenplan in te vullen en de rekentool in te zetten voor een indicatieve berekening van de te ontvangen subsidie.

Wanneer je geld wilt lenen om de woning te verduurzamen kan je terecht bij het Nationaal Warmtefonds. Tegen lage rentetarieven zijn er leningen beschikbaar om je woning comfortabeler en energiezuiniger te maken.

ISDE-subsidie voor kozijnen en deuren

Ook isolerende panelen in kozijnen en isolerende deuren komen in aanmerking voor subsidie. De hoeveelheid subsidie per m3 hangt af van de isolatiewaarde.

Partijen als Vereniging Eigen Huis pleiten voor een subsidie voor kozijnen bij vervanging van het glas en voor het volledig subsidiëren van maatregelen voor natuurinclusief isoleren. Ook vinden zij het belangrijk om de financiële drempel tot verduurzaming voor huishoudens met een kleine beurs te verlagen. Wij houden je op de hoogte.

Subsidies en leningen voor Verenigingen van Eigenaren, Woningcoöperaties en Woningbouwverenigingen

Ook voor VvE’s, woonverenigingen en wooncorporaties zijn er subsidies vanuit de overheid: de SVVE. Deze subsidie maakt het laagdrempeliger gebouwen te verduurzamen.  

Er zijn drie soorten subsidies: 

  • voor energieadvies
  • voor energiebesparende maatregelen (Let op! Deze subsidie moet worden aangevraagd voordat de maatregelen uitgevoerd worden.)
  • voor oplaadpuntenadvies

Het Nationaal Warmtefonds verstrekt ook voor VvE’s een laagrentende lening ten behoeve van de verduurzaming van panden.  

Vind je het prettig als iemand met je meedenkt? De VKG Keurmerkleveranciers hebben verstand van zaken en kijken wat in jouw situatie van toepassing is.