Menu

Wanneer kom je in aanmerking?

Vanwege het succes van de eerdere subsidieregelingen zijn de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen verhoogd voor 2022. Het gaat om de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor eigenaren. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn verruimd. Hieronder zetten we de belangrijkste eisen op een rij:

 • De woning is je eigendom en hoofdverblijf;
 • Je vraagt de subsidie aan voor minimaal 2 maatregelen. Dat zijn dus de kunststof kozijnen in combinatie met een ander type isolatiemaatregel en/of een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet;
 • Je komt in aanmerking voor de subsidie als de duurzame functies ná 31 december 2021 zijn geïnstalleerd of aangebracht.

Hoe hoog zijn de subsidiebedragen?

Wanneer we specifiek kijken naar de subsidiebedragen voor kunststof kozijnen inclusief isolatieglas, dan zijn deze afhankelijk van het aantal vierkante meters en de keuze voor HR++ glas of tripleglas. In 2022 bedraagt de subsidie voor isolerende ramen met HR++ glas 50 euro per m2. Kies je voor tripleglas, dan komt het bedrag op 153 euro per m2.

Er gelden een aantal voorwaarden voor de isolatiemaatregel:

 • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor tripleglas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K;
 • Bij toepassing van HR++-glas of tripleglas moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
 • Wanneer je HR++ glas en tripleglas combineert, dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 8m2 zijn. Je ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie.

Beschikbare maatregelen

Op de website van RVO is de complete lijst met maatregelen te vinden. Wij adviseren ook het stappenplan in te vullen en de rekentool in te zetten voor een indicatieve berekening van de te ontvangen subsidie.

Wanneer je goedkoop geld wilt lenen om de woning te verduurzamen kan je terecht bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Tegen lage rentetarieven zijn er leningen beschikbaar om je woning comfortabeler en energiezuiniger te maken.

 • Check de RVO-website
 • Vul het stappenplan in
 • Informeer bij het Energiebespaarfonds

Subsidies en leningen voor Verenigingen van Eigenaren, Woningcoöperaties en Woningbouwverenigingen

Ook voor VvE’s, woonverenigingen en wooncorporaties zijn er subsidies vanuit de overheid. Hier geldt eveneens de voorwaarde dat er twee of meer energiebesparende maatregelen uitgevoerd moeten worden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Er zijn twee subsidievarianten:

 • De energiebesparende maatregelen
 • De aanvullende energiebesparende maatregelen

Ook verstrekt het Nationaal Energiebespaarfonds laagrentende leningen voor VvE’s ten behoeve van de verduurzaming van woningen in de vorm van een Energiebespaarlening. De VKG Keurmerkleverancier denkt graag met jullie mee.