Menu

Waarborgfonds

Het VKG Waarborgfonds is een garantiefonds voor alle projecten die binnen het keurmerk worden uitgevoerd. Het VKG draagt zorg dat ieder project niet enkel verzekerd is door de garanties die geboden worden door onze leden bij aanschaf, maar ook van nakoming van die garanties door ons als brancheorganisatie. Dat betekent dat de opdracht altijd wordt uitgevoerd, waarbij de wensen en vastgelegde afspraken het uitgangspunt vormen. Hieronder valt ook de aanbetaling die je gedaan hebt. In het geval de leverancier de kozijnen niet meer kan leveren, neemt een ander VKG-lid de opdracht over zonder dat het je meer kost. Lukt dit om welke reden dan ook niet, dan krijg je de aanbetaling terug.

Het zekere voor het onzekere

Dit waarborgfonds is automatisch onderdeel van een opdracht voor particuliere klanten en in veel gevallen voor VvE’s. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met de leverancier, dan staat het VKG Keurmerk in voor alle garanties. Bij een meningsverschil kan je, mocht het nodig zijn, altijd terugvallen op een onafhankelijke geschillencommissie. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit beide nooit nodig zal zijn, maar tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat jij als consument goed beschermd bent.

Garantie & Waarborgfonds

  • Het Waarborgfonds geeft overkoepelende garantie op de aanbetaling en het nakomen van afspraken.
  • Tien jaar garantie op product en montage op basis van VKG Keurmerkgarantiecertificaat.
  • Onpartijdige geschilafhandeling.

VKG Keurmerkcertificaat

Bij oplevering van de kozijnen ontvang je het VKG Keurmerkcertificaat. Dit is je bewijs van garantie op de productie, de montage, de kleur en de andere voorwaarden. Bewaar dit certificaat goed, want alleen hiermee kan je aanspraak maken op het VKG Waarborgfonds. Het certificaat is gekoppeld aan je kozijnen en daarmee overdraagbaar als je ooit gaat verhuizen.

Vereniging van Eigenaren

Wij zien een VvE als een verzameling van individuele opdrachtgevers en geven daarom dezelfde gunstige garanties als bij particulieren. Deze gelden wanneer de overeenkomst rechtstreeks tot stand komt tussen de VvE en de VKG Keurmerkleverancier. Daarbij mag het bedrag van de aanneemsom niet hoger zijn dan € 150.000,-. Heb je als VvE vragen over kozijnen en gevelbekleding, aarzel dan niet en neem contact op met VKG Keurmerk.