Menu

VKG Keurmerk is dé brancheorganisatie voor kunststof kozijnen. Samen met onze leden nemen we continu verantwoordelijkheid voor kwaliteit en duurzaamheid binnen die branche. Hierdoor kunnen we vier zekerheden bieden. Het VKG Waarborgfonds is er één van; een overkoepelende garantie op de kwaliteit en service. Lees hier hoe dit waarborgfonds werkt voor particulieren, zakelijke partijen en VvE’s.

De basisgarantie voorbij: overkoepelende garantie

Alle projecten die onder het VKG Keurmerk worden gerealiseerd voldoen aan vier zekerheden, te weten:

  • Kwaliteit
  • Garantie en Waarborgfonds
  • Controle en transparantie
  • Duurzaamheid

Om deze zekerheden te kunnen bieden moeten alle schakels in de branche; de leden en partners van VKG Keurmerk, aan strenge eisen voldoen. Als brancheorganisatie toetsen wij of elke schakel voldoet aan de VKG Kwaliteitseisen en keuren we eens per jaar elke leverancier tijdens het monteren van kunststof kozijnen. Ook is lid worden van VKG Keurmerk niet voor iedere kozijnleverancier weggelegd. Alleen gerenommeerde leveranciers die bewezen goede kwaliteit en service leveren, komen in aanmerking voor het lidmaatschap. Zo weten wij als brancheorganisatie dat wij kunnen instaan voor de kwaliteit van onze leden.

Overkoepelende branchegarantie

Omdat wij in alle omstandigheden optimale zekerheid willen bieden aan consumenten, VvE’s en zakelijke partijen, bieden we met het waarborgfonds overkoepelende branchegarantie. We waarborgen hiermee de garanties die door onze leden worden afgegeven. Dit betekent dat je er geen hinder van ondervindt op het moment dat je onverhoopt aanspraak moet doen op de garantie en de leverancier van jouw kozijnen zijn verplichtingen niet meer na kan komen.

De leverancier moet op het moment van aankoop van jouw kozijnen wel aangesloten zijn geweest bij het VKG Keurmerk. Daarnaast ben je als koper verzekerd van onafhankelijke bemiddeling, mocht er eens een geschil ontstaan. Ook dit komt zelden voor, maar zekerheden zijn er om ook de minder denkbare situaties op te vangen.

VKG Keurmerkgarantiecertificaat

Na oplevering van de gevelelementen ontvang je het VKG Keurmerkcertificaat. Dit certificaat vertegenwoordigt het bewijs van de vier zekerheden en geeft recht op het VKG Waarborgfonds. Bewaar het garantiecertificaat daarom goed. Het is belangrijk dat zowel de leverancier als de afnemer, of het nu particulieren of VvE’s betreft, voldoen aan de voorwaarden. Deze staan beschreven in artikel 14 van de algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de overeenkomst ontvang je een exemplaar van deze “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG Keurmerk voor de particuliere markt”. Je bent nu automatisch verzekerd van het VKG Waarborgfonds.

Wat als je aanspraak maakt op het waarborgfonds?

In het ergste geval gaat een leverancier failliet. In dat geval zorgt het VKG Waarborgfonds ervoor dat alle aankopen en afspraken onder het VKG Keurmerk altijd worden nagekomen. Het VKG-bureau zet zich hiervoor in en gaat op basis van de afspraken in de getekende overeenkomst aan de slag om gezamenlijk een oplossing te vinden. Hiervoor zet zij haar leden, partners, ervaring en kennisnetwerk in.

De waarde van een garantieaanspraak is maximaal € 20.000,-. Per kalenderjaar wordt maximaal € 500.000,00 uitgekeerd. Wanneer de ondersteuning van het VKG-bureau gewenst is, moet dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een jaar na de faillissementsuitspraak schriftelijk gemeld worden. De procedure wordt vervolgens gestart, hier lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Welke producten zijn gedekt?

Het VKG Waarborgfonds is van toepassing op de aanschaf en montage van kunststof kozijnen, ramen en deuren. We weten dat producten zoals een dakkapel, een houten voordeur of keralitdelen regelmatig worden meeverkocht in dezelfde opdracht. Omdat we hier niet ingewikkeld over willen doen, worden deze andere gevelproducten ook meegenomen binnen het waarborgfonds. Dit geldt zolang het aandeel van deze producten ten opzichte van de totale aanneemsom niet groter is dan 20%.

Past het VKG Keurmerk?

Heb je na bovenstaande informatie over de brancheorganisatie en het VKG Waarborgfonds nog vragen? Geen probleem, onze leden voorzien je graag van de nodige informatie. Ook kan je altijd contact opnemen met VKG Keurmerk zelf. Onze medewerkers nemen je mee in de wereld en de voordelen van kunststof kozijnen. Natuurlijk kunnen ze je ook alles vertellen over de vier zekerheden en het waarborgfonds.