Vragen? Bel naar (030) 750 98 01
monteurs aan het werk

VKG Keurmerk: Keten van Kwaliteit

De keten kent vier schakels

Kunststof kozijnen leggen een heel traject af voordat ze in de gevel worden gemonteerd. De keten van de kunststof kozijnenindustrie kent vier schakels: de toeleverende industrie, de kozijnfabrikanten, verkoop & montage en service.

 

 

VKG Kwaliteitseisen vormen de basis

De VKG Keurmerkbedrijven zijn verplicht te werken volgens de eisen zoals gesteld in de VKG Kwaliteitseisen©. Hierop worden zij minimaal eens per jaar steeksproefgewijs gecontroleerd.

Getoetste kwaliteit

Alle schakels in de keten worden door onafhankelijk certificatie-instelling SKG-IKOB gecontroleerd. Van het hang- en sluitwerk tot de isolatie, en van het glas tot de kozijnprofielen. Allemaal met als doel: het bieden van zekerheid voor u.
Met kunststof kozijnen van een VKG leverancier bent u zeker van getoetste kwaliteit van het kozijn inclusief elk onderdeel ervan en de montage.

Een keur aan extra zekerheden

Wilt u meer weten informatie over het VKG Keurmerk? In onderstaande video leggen we ons concept stap voor stap uit.

Een keten van kwaliteit

Keten keurmerk poster

Keurmerkcertificaat en digitaal opleverdossier

Een oplevering gebeurt altijd door de monteur. Hij gebruikt hiervoor de VKG opleverapp en loopt samen met u de werkzaamheden en resultaten langs. Als alle kozijnen er goed in zitten en er geen opleverpunten zijn, dan is de oplevering een feit. Daarna ontvangt u het opleverdossier digitaal. Hierin vindt u alle gebruikte materialen terug. Het VKG Keurmerkcertificaat ontvangt u schriftelijk. Deze is overdraagbaar.

De VKG Opleverapp

De oplevermethode van het VKG Keurmerk past naadloos in de Wet kwaliteitsborging Bouw die in 2021 van kracht wordt. Meer weten over de oplevermethode? In deze video wordt de oplevering en het gebruik van de Opleverapp door VKG leveranciers stap voor stap toegelicht.

 

VKG Recyclesysteem

Met het VKG Recyclesysteem bevordert VKG het hergebruik van kunststof kozijnen en het recyclen van gebruikte kozijnen. Dit doen we door het bieden van inzamelpunten en recycling op de agenda’s van woningcorporaties, VVE’s, gemeenten architecten en projectontwikkelaars te zetten.