Vragen? Bel naar (030) 750 98 01
Gezin gezellig achter kunststof kozijn ramen

VKG Waarborgfonds

De aanschaf van kozijnen doe je maar één keer in je leven. Het is een slimme en vaak ook flinke investering in de woning, dus een juiste keuze is belangrijk.

Als brancheorganisatie voor kunststof kozijnen nemen wij samen met onze leden continu verantwoordelijkheid voor kwaliteit en duurzaamheid binnen de branche. Daarom waarborgen wij de garanties die onze leden geven.

Branchegarantie voor zekerheid

De zekerheden van het VKG Keurmerk zorgen voor vertrouwen bij woningeigenaren. De 10 jaar garantie op de producten en montage is voor ons vanzelfsprekend, net als werken met gediplomeerde en gecertificeerde monteurs.

Naast die bestaande zekerheden gaan we een stap verder met het VKG Waarborgfonds. Dit geeft extra zekerheid bij aanschaf van kunststof kozijnen, ook als er een leverancier onverhoopt de verplichtingen niet kan nakomen.

Het VKG Waarborgfonds zorgt dat alle aankopen en afspraken onder het VKG Keurmerk altijd worden nagekomen. Dat betekent dat de opdracht altijd wordt uitgevoerd, waarbij de wensen en vastgelegde afspraken het uitgangspunt vormen. Daardoor is er geen afhankelijkheid van de garanties die de aannemer of leverancier biedt bij aanschaf, maar verzekering van nakoming van die garanties door de brancheorganisatie.

Wij zien een VvE als een verzameling van individuele opdrachtgevers en geven daarom dezelfde gunstige garanties als bij particulieren. Deze gelden als de overeenkomst rechtstreeks tot stand komt tussen de VvE en de VKG Keurmerkleverancier en wanneer het bedrag van de aanneemsom niet hoger is dan € 150.000,-

Om aanspraak te kunnen doen op het VKG Waarborgfonds ontvang je van de leverancier het VKG Keurmerkgarantiecertificaat.

Gezin gezellig bellenblazen voor kunststof kozijnen

Waar je op mag rekenen

VKG Waarborgfonds Icoon
  • Het Waarborgfonds geeft overkoepelende garantie op de aanbetaling én
    het nakomen van afspraken;
  • Tien jaar garantie op product en montage;
  • Onpartijdige geschilafhandeling.

Wil je meer informatie over het VKG Waarborgfonds? Neem dan contact op met het VKG-bureau.

Of bekijk hieronder de flyer over het waarborgfonds die voor jou van toepassing is:

Wil je kwaliteit, service en zekerheid, kies dan voor een VKG Keurmerkleverancier.

Titel