Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Bouwsteen in Wet kwaliteitsborging

Het VKG Keurmerk opleverdossier is zo vormgegeven dat het past als een bouwsteen in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zoals bekend zal deze vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs ingevoerd worden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de veranderingen uit de Wkb tot en met 2025 alleen voor eenvoudigere bouwwerken gelden. Denk aan eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Zo kunnen gemeenten en bouwbedrijven eerst ervaring opdoen, voordat de wet naar verwachting vanaf 2026 voor de gehele bouw gaat gelden. VKG Keurmerk is er alvast klaar voor.

VKG Opleverapp

Steeds meer partijen werken met de VKG Opleverapp. We hebben deze applicatie ontwikkeld om het hele oplever- en controleproces makkelijker te maken. Ook geeft het de opdrachtgever en eindgebruiker inzicht in gebruikte materialen. Alle onderdelen van het kozijn worden opgenomen in de VKG-database en zijn onderdeel van het opleverdossier. De opleverapp is alleen te gebruiken door de bij VKG aangesloten bedrijven, op voorwaarde dat de toeleverantie, de productie en de montage wordt verzorgd door VKG Keurmerkbedrijven.

Het digitale projectsysteem zorgt in combinatie met de VKG Opleverapp voor een gesloten kwaliteitsketen.

Garantie en het VKG Waarborgfonds

Het opleverdosssier is tevens het garantiecertificaat. Dit certificaat geeft recht op 5 jaar garantie op de kozijnen. Het hang en sluitwerk valt twee jaar onder de garantie. Boven op de bestaande garantie is er ook de mogelijkheid om het VKG Waarborgfonds op te nemen in de overeenkomst. Dit waarborgfonds zorgt dat een project niet enkel verzekerd door de garanties die geboden worden bij aanschaf, maar ook van nakoming van die garanties door de brancheorganisatie.

Oplevering kunststof kozijnen Amersfoort