Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Regionaal, nationaal en internationaal

De lobby voor de kunststof gevelelementenindustrie vindt plaats op verschillende niveaus. In Nederland op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Maar ook buiten onze landsgrenzen maken we ons hard voor onze branche. Europese wet- en regelgeving is immers van grote invloed in de bouwwereld en dus voor ons.

Duurzaam en circulair

Willen we als branche toekomstbestendig zijn, dan moeten we duurzaamheid de ruimte geven. Los van de intrinsieke motivatie om een positieve bijdrage te leveren aan dit thema, verplicht de nationale en Europese wetgeving ons en zal deze dat steeds meer doen. Dus waar het duurzame ontwikkelingen betreft, zoals circulariteit en de energietransitie, praten we mee en doen we kennis op om te delen met de leden en de hele keten.

European Green Deal

Eind 2019 is de Europese Green Deal gelanceerd, een klimaatbeleidsconcept met het doel dat Europa uiterlijk 2050 klimaatneutraal is. De netto-uitstoot van broeikasgassen moet dan tot nul worden teruggebracht. De modernisering van woningen en openbare gebouwen is hier een belangrijke factor in. Nieuwe verwarmingssystemen, goed geïsoleerde gevels en duurzame kozijnen en glas zullen hier een grote bijdrage in gaan leveren.

 

Verduurzamen woning