Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Onderzoek bewijst het

De VKG Keurmerkbedrijven zijn verplicht te werken volgens de eisen zoals gesteld in de VKG Kwaliteitseisen. Hierop worden zij minimaal eens per jaar steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarnaast worden ook alle schakels in de keten door onafhankelijk certificatie-instelling SKG-IKOB gecontroleerd. Van het hang- en sluitwerk tot de isolatie, en van het glas tot de kozijnprofielen.

Productie

De productie is weer een keten op zich. Niet alleen de fabrikant die levert aan zakelijke projecten en aan leveranciers levert kwaliteit. De materialen en grondstoffen die door die fabrikant worden ingekocht voldoen allemaal aan de hoge VKG Kwaliteitseisen. Deze eisen én de controles beginnen dus al bij de basis. De VKG Kwaliteitseisen voldoen aan het Bouwbesluit en andere nationale en Europese regelgeving.

Montage

Kwalitatieve producten verdienen een hoogwaardige montage. Alle gevelelementen die het VKG Keurmerk dragen worden geplaatst door gecertificeerde monteurs. Zij zijn opgeleid en worden bijgeschoold volgens onze standaarden. Vanzelfsprekend moeten zij voldoen aan de VKG Kwaliteitseisen en worden deze ook gecontroleerd.

Oplevering

Na montage volgt de een belangrijke stap, namelijk de oplevering. De gecertificeerde monteur zorgt hiervoor, waarbij een officieel oplevercertificaat wordt overhandigd. Dit is tevens het garantiecertificaat, gekoppeld aan de kozijnen, dus overdraagbaar op naam. Steeds meer partijen maken gebruik van de VKG Opleverapp, dit maakt het nog eenvoudiger en overzichtelijker.

Recycling

Het proces is pas rond als we grondstoffen hergebruiken. Het kunststof van afgeschreven kozijnen kan gerecycled worden tot waardevolle grondstoffen voor nieuwe kozijnen. Het VKG Recyclesysteem is opgezet met het doel 100% van de oude kunststof kozijnen te recyclen. We zitten nu op 75% en de zakelijke markt, zoals aannemers en projectontwikkelaars kunnen een waardevolle bijdrage leveren.