Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Netwerk

Met een netwerk van kennispartners vermenigvuldigen we de kennis. Naast fabrikanten en leveranciers vind je ons gezamenlijke netwerk ook platforms, duurzaamheidsspecialisten, ketenpartners, verschillende lobbyisten en politici. Samen hebben we vele haakjes en zorgen we dat deze in elkaar grijpen daar waar het relevant is, waar het waarde toevoegt.

Wat betekent dat voor jullie?

Vanzelfsprekend verlaagt een netwerk ook jouw drempels en heb je VKG Keurmerk als sparringpartner. Heel concreet: als je lid bent dan ben je tweemaal per jaar van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering (ALV). VKG Keurmerk organiseert deze bijeenkomst, waarop je de mogelijkheid hebt om iedereen te spreken. Bovendien worden VKG leden en partners voorzien van informatie over verenigingszaken en marktontwikkelingen. Tijdens deze vergaderingen kun je als lid je stem laten gelden.

Daarnaast organiseren we eens per twee jaar een directiedag. Meestal gezamenlijk met de VMRG, waarmee jullie netwerk nog breder wordt. En aanvullend organiseren we door het jaar heen kleinschaligere bijeenkomsten voor specifiekere doelgroepen uit onze achterban, waarin we ingaan op actualiteiten of gezamenlijke issues.

Inbrengen

Als brancheorganisatie zien we het als onze verantwoordelijkheid om bovenop marktontwikkelingen en relevante politieke bewegingen te zitten. We onderzoeken en delen met jullie. Anderzijds zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar wat jullie in te brengen hebben. Dit kan kennis zijn, maar ook een relevante vraag, een issue of iets anders waar we werk van kunnen maken. Alle goede oplossingen zijn begonnen met een uitdaging, laten we ze samen aangaan.