Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Toekomstgericht én toekomstbestendig

Onze taak als branchevereniging is de visie op een duurzame toekomst continue toetsen aan de werkelijkheid van vandaag. Dat betekent dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt in de standaarden, het betekent dat we om tafel gaan met onze leden en breder met de bouwwereld. Het betekent ook dat we de mogelijkheden van recycling en circulariteit blijven onderzoeken en waar mogelijk toepassen. VKG Keurmerk wil een positief onderdeel zijn van de transitie.

Onderhoudsarm en isolerend

Eén van de belangrijkste voordelen van kunststof kozijnen is dat er minimaal onderhoud nodig is, een schoonmaakbeurt op zijn tijd volstaat. Besparing op schilder(s)kosten en het milieu wegen veelal mee in de overweging.

Nog meer besparing zit hem in de isolerende werking. Een kunststof kozijn heeft over het algemeen een lage U-waarde, deze is namelijk voorzien van isolatiekamers die afgedicht zijn. Hoe meer isolatiekamers, des te lager de U-waarde. De dichting speelt ook een grote rol in de isolatie. Waar raamvleugel en raamkader van kunststof profielen samenkomen, worden ze op drie plaatsen gedicht. De buitendichting doet als eerste zijn werk en houdt neerslag en kou buiten. De middendichting zorgt voor water- en windkering en tot slot zorgt de binnendichting voor geluidsisolatie.

Recycling

Als brancheorganisatie stimuleren we het hergebruik van kunststof kozijnen en het recyclen van gebruikte kozijnen. De levenscyclus van een kunststof kozijn is wel 50 tot 75 jaar, zeer duurzaam dus. Oude kunststof kozijnen leveren op hun beurt weer waardevolle grondstoffen op voor de productie van nieuwe kozijnen en ze kunnen tot wel 10 keer gerecycled worden. Oude kozijnen krijgen een plek in het VKG-Recyclesysteem. Hiermee verwerken we nu ongeveer 75% van alle oude kunststof kozijnen. Natuurlijk streven we ernaar om hier 100% van te maken!

Interesse in de mogelijkheden voor jullie, kijk dan hier.

Een mooie uitkomst: het Pitlab

Een mooi voorbeeld van hergebruik van kunststof kozijnen als onderdeel van het VKG Recyclesysteem. Pitlab, Amsterdam

Duurzaamheid

  • Kozijnen worden gerecycled via het VKG Recyclesysteem.
  • De levensduur van kunststof kozijnen is 50-75 jaar.
  • Steeds meer focus en controle op duurzaamheid in de keten.