Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Opleverdossier en de VKG Opleverapp

Het VKG Keurmerk opleverdossier is zo vormgegeven dat het past als een bouwsteen in het opleverdossier zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voorschrijft. Steeds meer VKG-gecertificeerde bedrijven werken met de VKG Opleverapp. Aan de hand van deze app worden de werkzaamheden en resultaten samen doorgelopen. Als alles in orde is, is de oplevering een feit en wordt het opleverdossier overgedragen. Deze geeft inzicht in alle onderdelen en leveranciers van het kozijn. Zo wordt het geheel overzichtelijk afgesloten voor alle partijen.

Onafhankelijke controle

Kunststof kozijnen en gevelbekleding mogen pas het VKG Keurmerk dragen als ze voldoen aan de nationale en Europese brancheregelgeving. Deze wordt getoetst door onafhankelijke keurmeesters, minimaal één keer per jaar nemen zij een steekproef bij alle bedrijven die het VKG Keurmerk voeren.

Controle & transparantie

  • Onafhankelijke controle op de productie, proces, onderdelen en montage.
  • Helderheid over VKG-leveringsvoorwaarden.
  • Met het opleverdossier wordt een opdracht helder en overzichtelijk afgerond voor alle partijen.
Scholencomplex Eindhoven

De keten in controle

De industrie van kunststof kozijnen kent vier schakels in de keten:

  • de toeleverende industrie
  • kozijnproductie
  • montage
  • service

Alle schakels in de keten worden onafhankelijk van VKG door SKG-IKOB gecontroleerd op kwaliteit. Dat betekent dat een fabrikant alleen het VKG Keurmerk kan voeren als zijn toeleveranciers ook voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals gesteld in de VKG Kwaliteitseisen©. Zo zorgen we met leden en partners dat de hele branche sterker wordt, betere producten levert en plaatst en meer prioriteit geeft aan duurzame innovatie.

Voor de zakelijke kopers zijn er specifieke Leveringsvoorwaarden voor de zakelijke markt. Op alle werkzaamheden zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De garantievoorwaarden zijn hier terug te vinden.