Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Toeleverancier

De toeleveranciers zorgen voor de materialen waarvan de fabrikanten op hun beurt de kozijnen maken. Uiteraard gaat het om het kunststof zelf, maar ook het hang- en sluitwerk en de beglazing moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Als een kozijn het VKG Keurmerk draagt dan zijn de materialen geradeerd geleverd door gecontroleerde toeleveranciers en is het gemaakt van de beste materialen. De toeleveranciers spelen een belangrijke rol bij de opleiding van vakgenoten in de fabriek, de verkoop en montage.

Fabrikanten

Alle fabrikanten die het keurmerk voeren zijn voorzien van een KOMO of SKG-IKOB-certificering. De VKG Kwaliteitseisen gaan nog een stapje verder om zo voor het beste product te zorgen. Fabrikanten worden minimaal eens per jaar steekproefsgewijs gecontroleerd door een onafhankelijk instituut. De stappen in het productieproces zijn altijd inzichtelijk; ieder geproduceerd kozijn wordt opgeslagen in de VKG-database, hier is de informatie over de toeleveranciers aan gekoppeld. Zo is er voor iedereen inzicht in de gebruikte onderdelen van het kozijn.

Innovatie

Onder innovatie verstaan wij duurzame ontwikkelingen door de uitdagingen met materiaal, montage en alle stappen in het proces aan te gaan. Alle schakels in de keten hebben hun rol en het is belangrijk dat we elkaar blijven stimuleren en inspireren. Als we in een vroeg stadium samen om tafel gaan kunnen we de meeste impact realiseren. We worden ook graag uitgedaagd, dus laat het ons weten als jullie met vraagstukken rondom recycling en circulariteit zitten.

Recycling

In de kozijnen die gebruikt worden zit al zeker 20% gerecycled materiaal. We streven er met de hele keten naar om dit percentage op te hogen. Een belangrijke factor hierin is het hergebruik van verouderde kunststof kozijnen. Deze worden ingeleverd bij een verzamelpunt, waarnaar het kunststof vermalen wordt tot een schone PVC-korrel die als basis dient voor nieuwe kozijnen. Zo’n 75% van de gebruikte kozijnen wordt nu al gerecycled en we werken natuurlijk aan die 100%.