Menu

De overheid heeft gesteld dat onze gehele economie in 2050 circulair is. In een voorsprong hierop moeten het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat in 2030 al circulair werken en dat jaartal staat centraal voor veel bedrijven in de bouwwereld. Circulair betekent dat er geen afvalstromen meer zijn en dat grondstoffen en materialen dus hergebruikt worden, keer op keer. Dit is niet alleen duurzamer, maar past ook bij het huidige grondstoffentekort, dat in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Recycling van kunststof

Om de waarde van materiaal te behouden zijn goede recycleprocessen nodig: hoogwaardige recycling. Dat houdt in dat de grondstoffen waarde behouden tijdens de recycling. En dat is precies wat we al jaren doen in het VKG Recyclesysteem. Het kunststof van afgeschreven kozijnen kan gerecycled worden tot kwalitatieve pvc-korrels, die de basis vormen voor nieuwe kozijnen. Dit proces kan wel 10 keer herhaald worden. De levensduur van een kunststof kozijn is 50 tot 75 jaar, dus dat is een levenscyclus van 500 tot 750 jaar voor de pvc-korrel. We zijn er nog niet, ons doel is 100% van de kozijnen te recyclen, we zitten nu op 75%. Dat betekent een belangrijke klus voor onze branche.

Het nieuwe bouwen

We kennen allemaal de bouwplaatsen met metselaars en de maanden die het duurt om een huis of ander gebouw op te leveren. Dit beeld gaat veranderen. De bouwwereld ziet de verschuiving nu al; er wordt steeds meer met prefab gewerkt. Dat betekent dat de verschillende onderdelen van een pand in een fabriek worden gemaakt. Op de bouwlocatie is het enkel nog een kwestie van de onderdelen in elkaar zetten. In een paar dagen kan er een compleet pand verrijzen. Dit betekent ook iets voor de kunststofkozijnenbranche. De prefab-bouw wil graag het totaalproduct. Maar kunststof kozijnen zijn niet altijd geschikt om beglaasd te plaatsen, dus zijn er slimme ontwikkelingen nodig om beter in te kunnen spelen op vragen uit de prefab. Innovatie is een belangrijke stap in het verder verduurzamen van kunststof kozijnen in proces en product.

Goed nieuws

Voor woningeigenaren betekenen deze ontwikkelingen goed nieuws. Iedere voorwaartse stap van de producten in onze branche, betekent nog meer kwaliteit en nog betere isolatie. In de branche zijn we ons ervan doordrongen dat we de volgende generaties een prettige wereld willen nalaten. De producten die we aanschaffen, of het nu schoenen zijn of raamkozijnen, moeten bewust gemaakt worden, met oog voor het milieu. Kwaliteit is daarin een centrale speler. Hoge kwaliteit betekent dat een product, het kunststof kozijn, een lange levensduur heeft. Innoveren zorgt dat er stappen gemaakt kunnen worden in de juiste richting. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden je graag op de hoogte.