Menu

Subsidie kunststof kozijnen: nu ook bij één isolatiemaatregel

Voorheen was het enkel mogelijk gebruik te maken van subsidie voor kunststof kozijnen als er geïnvesteerd werd in minimaal twee isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie én kozijnen, of zonnepanelen én een warmtepomp. Sinds 2023 is de subsidie ook beschikbaar als er één isolatiemaatregel wordt doorgevoerd. Dat is goed nieuws!

Deze regeling geldt voor maatregelen die na 1 april 2022 genomen zijn. Ongeveer 15% van de kosten van de investering wordt vergoed. Wanneer er binnen 24 maanden een tweede of nog meer maatregelen worden genomen, dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld naar ongeveer 30%. De exacte percentages vind je op website van de rijksoverheid.

Kozijnen tellen ook mee

Sinds de start van 2023 wordt het glasoppervlakte anders berekend dan voorheen. Het glas moet vanuit de binnenkant van de woning of het gebouw gemeten worden, de zogenaamde binnenwerkse maat. Het kozijn wordt daarin meegenomen, dat betekent dat het kozijn dus meetelt voor het subsidiebedrag per m2. Dit maakt het nog aantrekkelijker om de huidige kozijnen te vervangen. Het is een duurzame investering die zich direct terug laat betalen in de vorm van een subsidie en die over de lange termijn veel energieverbruik en dus kosten gaat besparen.

Wat verandert er nog meer?

Om burgers te stimuleren van het gas af te gaan, is er sinds 2023 een vast subsidiebedrag van €400 voor een elektronische kookvoorziening. Deze valt niet onder de 2e duurzaamheidsmaatregel. Dat betekent dat eerder toegekende subsidiebedragen niet verhoogd worden.

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor deze specifieke subsidie:

  • de woning is aangesloten op een warmtenet
  • na 1 april 2022 is de gasmeter definitief verwijderd
  • je hebt nog geen gebruik gemaakt van ISDE-subsidie voor aansluiting op een warmtenet
  • na 1 april 2022 is de elektrische kookvoorziening aangeschaft en
  • de elektrische kookvoorziening is nieuw en niet eerder gebruikt

Een andere stimuleringsmaatregel is dat de warmtepompen die in aanmerking komen voor de ISDE over een groter vermogen mogen beschikken. De warmtepomp mag vanaf 2023 een thermisch vermogen hebben tot 400 kW. Voor geschakelde installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW.

Waar de verenigingen van eigenaars (VvE) voorheen onder de ISDE viel, is er sinds 2023 een nieuwe regeling. Warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaan over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). De ISDE blijft voor de kleine windturbines en zonnepanelen.

Meer tijd voor je subsidieaanvraag

Voor alle duurzaamheidsmaatregelen die je vanaf 1 januari 2022 genomen hebt, is sinds 2023 meer tijd om de subsidieaanvraag in te dienen. Het wordt verhoogd naar 24 maanden. Kunststof kozijnen zijn een zeer duurzame investering, door de levensduur, het minimale onderhoud, de recyclemogelijkheden en omdat het zeer geschikt is voor HR++ glas en tripleglas. En met de subsidie voor kunststof kozijnen is het sinds 2023 nog aantrekkelijker. Mocht je duurzaamheidsmaatregelen overwegen, kom dan eens langs bij een VKG-leverancier. Goede voorlichting is belangrijk en de gecertificeerde adviseurs helpen je graag daarmee.