De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) is een platform voor de toonaangevende profielleveranciers, fabrikanten en dealers en partners uit de kunststof kozijnenindustrie. Samen met circa 120 leden vertegenwoordigt de VKG een marktaandeel van meer dan 75%.

Als branchevereniging van de kunststof gevelelementenindustrie is de VKG actief op zowel de zakelijke als de particuliere markt. Zij focust op het uitwerken en bekendmaken van de unieke eigenschappen en kwaliteiten van kunststof kozijnen op technisch, functioneel en esthetisch terrein en op milieugebied.

Ruim dertig jaar geleden is de VKG opgericht als een productgerichte organisatie. Aanvankelijk hielden de fabrikanten zich uitsluitend bezig met de gebruiks- en technische aspecten van kunststof kozijnen. In de loop der jaren is het accent verschoven naar maatschappelijke belangen, zoals het milieu. Deze trend werd gevolgd door meer aandacht voor de architectonische en esthetische aspecten van het kunststof kozijn. Er zijn belangrijke resultaten geboekt op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking bij de productie en montage van kunststof gevelelementen.

De doelstellingen waar de VKG zich samen met haar leden voor inzet zijn onder te verdelen in drie thema’s:

  1. Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging
  2. Belangenbehartiging
  3. Voorlichting en promotie

Lees meer over de missie van VKG.

Word ook VKG Keurmerk lid!

Het VKG Keurmerk lidmaatschap is meer dan alleen een kwaliteitskeurmerk naar uw klanten toe. Als VKG Keurmerk lid krijgt u meer kennis, meer invloed én meer voordeel.
Wat dacht u van 25% korting op de jaarlijkse bijdragen van SKG-IKOB in het kader van het KOMO Attest met Productcertificaat ( BRL 0703 ) en evt. het KOMO Procescertificaat voor de montage . ( BRL 0709)

Meer informatie over het VKG Keurmerk lidmaatschap


Kunststofbranche zit niet stil

Bij de VKG investeren we continu in onderzoek en kennis over kunststof gevelwerken. En als VKG Keurmerk lid krijgt u van ons altijd als eerste het laatste nieuws over dit onderwerp.

Lees meer


Bouwvergunning kunststof kozijnen

Er was lange tijd onduidelijkheid over het feit of men nu wel of geen bouwvergunning nodig had bij het vervangen van oude kozijnen voor kunststof kozijnen. De VKG heeft dit uitgezocht.
Lees meer