Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

De voorzitter begon in 2015 aan een complexe klus, waar snel handelen belangrijk was. “De vereniging zat in die jaren danig in het slop. Er waren nauwelijks middelen om te investeren in hoognodige woningverbeteringen. Sommige woningeigenaars waren hierdoor in de jaren daarvoor op eigen houtje begonnen met het vervangen van de bijna veertig jaar oude raamkozijnen en deuren. Alle begrip: de oude aluminium kozijnen met standaard dubbelglas voldeden bij lange na niet meer aan de huidige eisen. De woningeigenaars klaagden over aanhoudende tocht- en vochtproblemen. De huizen waren nauwelijks warm en comfortabel te krijgen, en de energierekeningen waren hoog. Het was tijd voor duurzame aanpassingen.” 

Energiebespaarlening 

In het meerjarenonderhoudsplan van de VvE wat er toen lag, zouden er pas op zijn vroegst in 2028 middelen zijn om de kozijnen te vervangen. Juist in die periode werd door het Nationaal Warmtefonds de Energiebespaarlening geïntroduceerd. Deze lening is bedoeld voor particulieren en VvE’s, zodat zij tegen een gunstige rente een bedrag kunnen lenen voor het doorvoeren van energiebesparingsregelingen. “De lening van het Warmtefonds kwam op het juiste moment. Het alternatief, de vervanging van de kozijnen financieren door een lening bij een leverancier af te sluiten, zag ik niet zitten”, vertelt de voorzitter. “De kosten en risico’s daarvan zijn gewoon te groot.” 

Besparen met kunststof 

De financiering was geregeld. De volgende stap betrof de selectie van de kozijnen en de leverancier. Samen met technische mensen van VP&A, de vastgoedbeheerder van VvE Jachthoorn, boog de voorzitter zich over een selectie van leveranciers van kunststof kozijnen. Want dat het kunststof moest worden, was duidelijk. Freek Steijsiger, VvE-manager van VP&A: “De huizen en appartementen waren opgeleverd met oude aluminium kozijnen die de tocht en kou niet meer tegenhielden. De voordeuren waren van hout; de onderhoudspost daarvoor was hoog. We zagen al snel in dat we met kunststof veel konden besparen op onderhouds- en energiekosten, tegen een voordelige investering.” 

Kozijnen met keurmerk 

In het selectieproces kwam de technische know-how van een van de eigenaars goed van pas. Een van de bewoners bleek de nodige kennis in huis te hebben over gevelelementen en kozijnen. Hij stelde alle juiste vragen. Hoe de montage zou gaan plaatsvinden? Of er gebruik gemaakt zou worden van stelkozijnen? Of de montage zou plaatsvinden door vakmensen met de juiste diploma’s? En hadden we bijvoorbeeld ook naar een keurmerk gekeken? 
Zo kwam Schipper Kozijnen uit Gouda in beeld, een leverancier met de juiste kennis en ervaring én voorzien van het VKG Keurmerk. Freek Steijsiger: “Het keurmerk waarborgde dat we kwalitatief hoogstaande kozijnen en onderdelen zouden aanschaffen en dat de montage zou plaatsvinden door ervaren vaklieden.” 

Grote verantwoordelijkheid  

Het VvE-bestuur draagt een flinke verantwoordelijkheid. Het gaat om aanzienlijke bedragen, investeringen voor lange termijn, en aanpassingen aan de woning van je buurman en buurvrouw. Aanpassingen die medebepalend zijn voor toekomstig wooncomfort en energierekening. Ook daarom was het VKG Keurmerk een beslissende factor. Het verzekerde het bestuur ervan dat de juiste partner was gekozen, met een leverancier die zijn producten en financiën op orde heeft. Een leverancier met vakkennis.

Vakkennis 

Hoe belangrijk die vakkennis was, bleek al gedurende de offertefase. Cris Knook, adviseur van Schipper Kozijnen: “We hebben uiteindelijk vijfenveertig verschillende soorten elementen moeten toepassen in zo’n 210 kozijnen. Elke woning is anders. Voor elke bewoner is een maatwerkpakket gemaakt. Per saldo betalen de bewoners nu ongeveer eenzelfde bijdrage aan de VvE, terwijl de energiekosten met zo’n dertig procent gedaald zijn.” 

Besparing en comfort 

Voor de voorzitter betekent dit bijvoorbeeld een besparing van € 600,- per jaar. Voorheen was de woning nauwelijks op temperatuur te krijgen en het verbruik heel hoog. Nu is het binnenklimaat behaaglijk bij en het verbruik veel lager. Cris Knook voegt toe: “Het is uiteraard niet exact door te rekenen maar tel naast die energiebesparing het extra wooncomfort op en de waardevermeerdering van de woning. Al met al een behoorlijke verbetering.” 

Vervanging aluminium kozijnen met standaard dubbel glas
(isolatiewaarde ca 3 W/m2.K) door K-Vision Trend kunststof kozijnen RAL 9001 met Woodline verbindingen (isolatiewaarde Ufr 1,2 W/m2.K)
Opdrachtgever:
VvE Jachthoorn, Capelle aan den IJssel
Projectbegeleiding:
VP&A Vastgoedbeheer
VKG-leverancier:
Schipper Kozijnen, Gouda
Financiering:
VvE Energiebespaarlening verstrekt door Stichting Nationaal Energiebespaarfonds, een samenwerkingsverband van de Rijksoverheid, twee Nederlandse banken en een Europese ontwikkelingsbank
Oplevering:
2018
Energiebesparing:
gemiddeld € 26 per maand per huishouden
De VvE-bijdrage daalde structureel
met 20% doordat delen van gepland onderhoud uit het meerjarenonderhoudsplan konden worden geschrapt