Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Waar het hier om gaat, zijn kunststof, metalen en houten kunststof gevels met bijbehorende onderdelen, zoals glas en hang- en sluitwerk. De producenten uit deze branche willen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent de kwaliteit van gevels zo hoog mogelijk houden en duurzaam geproduceerde hernieuwbare en herwinbare materialen gebruiken. Zo zijn de gevels, gevelproducten en -materialen geschikt voor een volgende cyclus in de biologische en technische kringlopen. Maar het betekent ook zo ontwerpen dat gebouwen eenvoudig gedemonteerd kunnen worden, zodat producten ‘schoon’ weer hergebruikt of gerecycled kunnen worden. En de hele retourlogistiek hierop inrichten.

Enorme potentie voor circulair bouwen

In 2020 is het onderzoek ‘Verkenning producentenverantwoordelijkheid voor de gevelbouw’ afgerond dat door het kabinet aan de Tweede Kamer was toegezegd. Hieruit bleek een enorme potentie voor circulair bouwen én CO2 reductie. Over de doelstellingen, afspraken en activiteiten richting 2030 is de gevelbranche met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het gesprek aan gegaan. Inmiddels is het ‘Ketenakkoord Circulaire Geveleconomie’ uitgewerkt. De gevelbranches hebben een uitnodiging gestuurd aan beide Ministeries om hierin samen te werken. Het verkenningsrapport, de roadmap naar 2030 en de verdere stappen richting een Circulaire Geveleconomie zijn te vinden op de website.

Recyclen en hergebruiken kozijnen

De leden van de VKG worden vanuit de vereniging al langere tijd voorgeschreven om mee te werken aan de recycleketen van “end of life” producten in het VKG Recyclesysteem. Dit is onafhankelijk van de herkomst van de kozijnen. Door de groeiende vraag uit de markt zien wij initiatieven ontstaan richting volledige circulariteit. Zo zijn er nu al 100% gerecyclede kunststof kozijnen beschikbaar en worden er al langere tijd kozijnen hergebruikt.

Oude kunststof kozijnen terug naar fabrikant

Door verdere efficiency verbetering van de logistiek en inzamel- en scheidingstechnieken zal het percentage gerecycled materiaal toenemen de komende jaren. Om dat snel voor elkaar te krijgen is aanwas van oude kunststof kozijnen nodig. Lever daarom oude kozijnen in bij een VKG Keurmerkfabrikant. Neem hiervoor contact op met de betreffende fabrikant. Of laat een bouwcontainer op de bouwplaats plaatsen. Meer informatie hierover vind je op de VKG Recyclepagina.

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).

https://www.circulairegeveleconomie.nl/