Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Kwaliteit realiseren voor en door vakmensen

Door het traject op te zetten vanuit de gehele branchevereniging heb je veel draagkracht en natuurlijk vakinhoudelijke kennis. De kennis van opleiden ligt bij het ROC. Amanda Knol, commercieel directeur Select Windows en bestuurslid bij VKG is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen en opzetten van de montageschool: “We zien de laatste jaren een groei in verduurzaming van de woning, het laten plaatsen van kunststof kozijnen is hier vaak een onderdeel van. De kunststofkozijnfabrikanten kunnen deze grote vraag wel aan, de bottleneck zit in goed opgeleide monteurs. De kozijnen moeten immers geplaatst worden en de voorwaarde die het VKG zeer terecht stelt, is dat de monteurs kwaliteit leveren volgens de VKG Kwaliteitseisen & Adviezen.
Met deze montageschool bieden we huidige monteurs en mensen die monteur willen worden, zowel studenten als zij-instromers, een gedegen en complete opleiding.”

Een mix van theorie en praktijk

“We stappen als VKG en ROC enthousiast in dit traject, maar niet naïef,” vertelt Amanda, “We staan open om te leren, zodat wij de best mogelijk opleidingskwaliteit kunnen bieden aan huidige en toekomstige monteurs. We beginnen daarom met een pilot. We hebben inmiddels al meer dan 150 reacties en naar alle waarschijnlijkheid starten we in september met een gevarieerde en enthousiaste groep.” De deelnemers worden breed opgeleid; natuurlijk leren ze alles over de plaatsing en onderhoud van het kozijn. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan klantcontact, VKG-specifieke onderdelen en aan belangrijke algemenere bouwzaken, zoals de duurzame bouweconomie en innovatie in de branche.

Basisopleiding voor de bouw

Amanda vult aan dat iedere deelnemer gekoppeld is aan een VKG-gecertificeerd bedrijf. “De ervaren vakmensen zorgen voor begeleiding in de praktijk en voor de bedrijven is het prettig om eerst een tijdje met een kandidaat-leerling te werken voordat je een opleiding aanbiedt. Docenten van het ROC verzorgen het theoretische deel van de opleiding. Al met al is het een prachtige basisopleiding voor de bouw” .

  • Het leerwerktraject omvat 16 lesdagen
  • verspreid over ongeveer 6 maanden
  • afronding met een examen
  • 1 dag per week les op het ROC
  • 4 dagen per week werkervaring opdoen bij een VKG-bedrijf
  • na half jaar heeft de deelnemer een certificaat en VCA én baangarantie.

Waardering voor vakmensen

De kunststofkozijnenbranche, de bouwwereld en de gehele economie heeft behoefte aan vakmensen. Mensen die doen, die een praktijkopleiding hebben gevolgd en kwaliteit willen leveren. VKG vindt het belangrijk dat monteurs zich gesterkt voelen. Amanda geeft aan dat het ook over eigenwaarde gaat: “Meer kennis maakt dat mensen zelfverzekerder zijn en dat ook uitstralen. Het is mooi als mensen trots zijn op hun vak, op iets dat ze bereikt hebben. Dat wil je als werkgever faciliteren en stimuleren.”

Praktijkschool voor de toekomst

De Montageschool Kunststof Kozijnen is een opleiding met toekomst, want naast kwaliteit is duurzaamheid een belangrijk gegeven. We werken toe naar de circulaire bouweconomie. De recyclemogelijkheden en innovatieve ontwikkelingen geven de kunststofkozijnenbranche een belangrijke rol in die nieuwe manier van denken en werken. Het is voor het VKG en het ROC niet meer dan logisch om de leerlingen hier ook optimaal op voor te bereiden.

In die transitie hebben we de praktijkgeschoolde mensen hard nodig, zij zetten de mooie plannen om naar een bouwwereld die klaar is voor de toekomst.

Lees meer over de Montageschool Kunststof Kozijnen.