Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Een artikel van Bouwwereld inspireerde ons. De strekking is dat de logistieke sector de bouwwereld gaat overnemen. Een bold statement, dat natuurlijk enige toelichting verdient. Ook legden we direct de link met uitspraken van VKG-lid Europrovyl.

Congres Circulaire Real Estate 2023

Het artikel van Bouwwereld is geschreven naar aanleiding van het congres Circulaire Real Estate 2023, van 21 maart jongstleden. De vraag die centraal stond tijdens deze inspirerende bijeenkomst was: “Hoe schalen we op met circulair bouwen?” In verschillende talks en paneldiscussies kwam dit onderwerp ter sprake. Onno Dwars (CEO Ballast Nedam Development) kwam met de scherpe uitspraak: “In 2030 is circulair bouwen de norm, dan is het spel over.” Het statement van architect Thomas Rau schudde de boel eveneens flink op: “Bouwen hoeft niet meer. De logistieke sector gaat de bouwsector overnemen.”

“De logistieke sector gaat de bouwsector overnemen”

Een stevige stelling van Thomas Rau, wat bedoelt hij precies? De overheid heeft gesteld dat onze gehele economie in 2050 circulair is. In een voorsprong hierop moeten het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat in 2030 al circulair werken en dat jaartal staat centraal voor veel bedrijven in de bouwwereld. Circulaire bouw draait om brongebouwen en doelgebouwen. Het is vrij zwart-wit om te stellen dat alle materialen uit de brongebouwen direct toegepast kunnen worden in doelgebouwen, bouwmaterialen zullen geregeld ook weer tot grondstoffen gemaakt worden om zo tot een nieuw bouwmateriaal te komen. Maar hoe je het ook went of keert, het logistieke proces gaat een zeer belangrijke rol spelen in het bouwproces. Prefab zal de norm worden, meer dan bouwen ter plaatse.

Tijd voor verantwoordelijkheid

Volgens Thomas Rau moeten we de aarde gaan zien als een gesloten en dus gelimiteerd systeem en daarom is het zo belangrijk om over te gaan naar een nieuw bouwsysteem. In het artikel van Bouwwereld wordt hij geciteerd: “De waardecreatieketen moet aangevuld worden met een ‘waardebehoudingsketen’. De waardecreatieketen is een ‘voorwaartse keten’ die start met het delven van de grondstoffen uit de aarde en via verschillende schakels uitkomt bij een eindproduct voor de gebruiker. Het is onbegrijpelijk dat de ‘waardecreatieketen’ eindigt met afval. De ‘waardebehoudingsketen’ is een achterwaartse keten’ die begint met het eindproduct dat op het punt staat afgedankt te worden, en dat zich via dezelfde schakels in tegengestelde richting beweegt. Dat houdt in dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor wat-ie in voorwaartse richting bedacht heeft. Het wordt tijd om dit deel van de keten te gaan organiseren.”

Wat betekent dat voor de kunststofkozijnenbranche?

Onlangs spraken we de commercieel directeur van Europrovyl, Jan Slagman. Hij schetst datzelfde beeld van ‘bouwen in de fabriek’ en het ‘in elkaar zetten’ op de bouwplaats. Europrovyl verdiept zich in prefab-bouw en de uitdagingen die dat meebrengt voor de kunststofkozijnenindustrie. “De prefab-bouw wil graag het totaalproduct, maar kunststof kozijnen zijn niet altijd geschikt om beglaasd te plaatsen, dus er zijn slimme ontwikkelingen nodig om beter in te kunnen spelen op vragen uit de prefab. Innovatie is een belangrijke stap in het verduurzamen van proces en product.” geeft Jan aan.

Recylen voor waardevolle grondstoffen

De andere uitdaging ligt bij het circulair gebruik van kunststof. Als VKG Keurmerk hebben we al jaren geleden een belangrijke stap gezet in het recyclen van kunststof kozijnen met het VKG Recyclesysteem. Het kunststof van afgeschreven kozijnen wordt gerecycled tot waardevolle grondstoffen voor nieuwe kozijnen. Het VKG Recyclesysteem is opgezet met het doel 100% van oude kunststof kozijnen te recyclen. We zitten nu op 76% en de zakelijke markt, zoals aannemers en projectontwikkelaars, kan een waardevolle bijdrage leveren. Onze uitdaging is ervoor zorgen dat deze partijen hiervan weten en gebruiken.

We realiseren ons dat we een schakel zijn in een grote keten. In gesprek gaan met onder andere toeleveranciers en afnemers maakt dat de keten kan groeien. De beste ideeën haal je vaak niet binnen de kaders, maar daarbuiten. Congressen zoals deze van Bouwwereld of die van Duurzaam Gebouwd kunnen een flinke versnelling brengen, omdat ze verschillende takken uit de bouwwereld en daarbuiten bij elkaar brengen. We moeten ‘doen’, maar de kracht van het gesprek is groot en kan een hoop activiteit in gang zetten.