Menu

Doelstellingen

Het kabinet erkent dat er vaart nodig is, niet in de laatste plaats om hun eigen ambities te volbrengen. Die geplande 2,5 miljoen geïsoleerde woningen in 2030 worden niet behaald met het huidige tempo. Er worden jaarlijks zo’n 30.000 woningen aardgasvrij gemaakt en rond de 100.000 woningen geïsoleerd. Het tempo zal opgeschroefd moeten worden naar een totaal van 300.000 per jaar. TNO geeft aan dat bijna de helft van de Nederlanders momenteel in een slecht of matig geïsoleerd huis woont. De hoge energieprijzen treffen vooral mensen met een inkomen rond of beneden modaal, omdat zij in huizen en appartementen wonen die nog niet zijn aangepast.

Aan de slag

Eigenaren van koopwoningen kunnen de verduurzaming en isolatie voor een groot deel zelf initiëren. Dit vraagt om investeringen, maar er staan ook goede subsidies klaar om die investeringen te ondersteunen. Voor huurwoningen is dit een ander verhaal. Ondanks dat de landelijke en lokale overheid stevige ambities heeft en er ook daar goede subsidiemogelijkheden zijn, haalt bestaande wetgeving de vaart uit de verduurzaming. Daarnaast zitten veel projecten in de pilotfase. En onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving wees onlangs nog uit dat bevindingen uit pilots niet snel genoeg worden overgenomen door de overheid. Kortom de overheid moet aan de slag.

Met het masterplan snijdt het mes aan maar liefst drie kanten:

  • Je pakt de energiearmoede aan, waardoor minder Nederlanders in de financiële problemen komen.
  • De CO2-uitstoot vermindert aanzienlijk, dit is beter voor het milieu en draagt bij aan het behalen van Europese afspraken.
  • Er hoeft minder gas ingekocht te worden, hetgeen ons minder afhankelijk maakt van landen als Rusland.
Verduurzamen woning

Samen voor beter

Als processen breed gedragen worden, krijgen we verandering sneller en beter voor elkaar. VKG Keurmerk vindt het belangrijk om op en ín de ontwikkelingen te zitten. Gesprekken met architecten, duurzaamheidsadviseurs, bouwbedrijven en andere mensen die met één of twee voeten in de bouwwereld staan, maken het heel duidelijk: samenwerken is de kracht. Vanuit een gezamenlijke visie, een plat bouwteam waarin expertise en kwaliteit leidend is en niet de hiërarchie, kom je verder. Wetgeving kan een belemmering zijn, maar wetten kunnen aangepast worden en hoe meer we de noodzaak daarvan laten zien, hoe meer invloed we uit kunnen oefenen.