Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Belangrijke aanpassingen, want de overtuiging dat er dingen moeten veranderen is er. VKG Keurmerk is al jaren bezig met het verduurzamen van de keten van kunststof kozijnen. Er is op meerdere vlakken nog winst te behalen, maar met bijvoorbeeld het recycle-initiatief zijn al mooie stappen genomen. Onze leden zijn allemaal op hun eigen manier bezig met duurzaamheid, zo ook DUCO, fabrikant van ventilatieroosters en buitenzonwering. Onder het mom “oververhitting voorkomen is beter dan genezen” gingen we in gesprek met Richard Geraerts, verkoopleider Nederland bij DUCO.

Wanneer je de focus legt op energieneutrale bouw, dan is het belangrijk om te kijken naar mogelijkheden om energie te besparen. Verwarming van een pand kost veel energie, maar met de warmer wordende lentes en zomers heeft de airco een steeds groter aandeel in de energieconsumptie. Dit geldt niet enkel voor grote panden, maar ook in woonhuizen wordt steeds meer gebruik gemaakt van ventilatoren en airco’s. De warmtevraag neemt af, maar de nood om afkoeling van een gebouw wordt groter. Zomercomfort moet daarom meer in de ontwerpeisen van een gebouw opgenomen worden.

Verschuiving van warm naar koud

Kozijnen zijn zeer bepalend voor hoe energiezuinig een gebouw is. Welk glas zit er in de kozijnen? Dubbelglas? Tripleglas? Een goed kozijn en goede montage maakt dat het kozijn een goed isolerende werking heeft. Er wordt traditioneel vooral naar het binnenhouden van de warmte gekeken, maar Klimaatverbond Nederland stelt dat bij de huidige bouwnormen de energiebehoefte in woningen heel anders verdeeld is dan traditioneel. Door doorgedreven isolatie en maximale luchtdichtheid bestaat ruim 40% van de energievraag uit de behoefte aan warm tapwater, bijvoorbeeld voor douchen. Verwarming van de woning is nog maar ruim 30% van de energievraag en koeling vraagt bijna evenveel energie. Dat zal alleen maar oplopen als de zomers warmer worden, want verschillende rapporten geven aan dat koelen tot vier keer meer kost dan verwarmen.

“Woningen goed inpakken, of het nu nieuwbouw of renovatie betreft, betekent ook aandacht hebben voor maatregelen die mogelijke oververhitting in de zomer tegen gaan,” legt Richard Geraerts uit. “Dat kan ‘actief’ door te koelen met een airco, maar ook heel goed ‘passief’. Tijdens de warme zomermaanden zorgt ventilatieve koeling in combinatie met buitenzonwering ervoor dat het binnenklimaat van een gebouw op een natuurlijke manier beheersbaar blijft.”

Temperatuuroverschrijdingseis

Naast de BENG-eisen is er voor nieuwe woningen nog een indicator: TO-juli. Uit eerste berekeningen blijkt dat deze nieuwe indicator in veel gevallen mede maatgevend wordt voor het energieconcept van het gebouw. Het invoeren van TO-juli voorkomt de meest extreme situaties qua koelbehoefte, ofwel oververhitting. Voor woningen zonder koelmogelijkheid is vanaf 1 juli 2021 een grenswaarde gesteld aan de temperatuuroverschrijdingseis. Dit is een indicatiegetal dat inzicht geeft in het risico op temperatuuroverschrijding. Door deze nieuwe eis ter verlaging van het risico op oververhitting bij nieuwbouwwoningen te introduceren, is het duidelijk dat koeling een integraal onderdeel van een gebouwontwerp is.

“Door de steeds strengere eisen en moderne bouwstijlen met grote raampartijen verschuift het energieprestatievraagstuk van de winter naar de zomer,” stelt Geraerts. “Isolerende maatregelen om de kou buiten te houden, zorgen er helaas in de zomer ook voor dat de warmte binnen wordt gehouden. Om extra energieverslindende airconditioning te voorkomen, moet in de ontwerpfase al rekening gehouden worden met het minimaliseren van de koellast door juiste oriëntatie van ramen, zonwering en nachtventilatie. Samen met natuurlijke dagventilatie vormen intensieve (nacht)ventilatie en buitenzonwering essentiële onderdelen in de totaalconcepten van DUCO, die zowel de woning- als utiliteitsbouw omhelzen.”

Vooruit denken

Wij nodigen al onze VKG-leden uit om breed mee te denken over energiebeperkende mogelijkheden. De kracht van ons collectief is dat we van elkaar kunnen leren en zo elkaar kunnen versterken. Waar we van oorsprong wellicht allemaal gericht zijn op het bínnenhouden van de warmte in de koude maanden, daagt DUCO ons uit om na te denken over het buítenhouden van de warmte in de warme maanden.

Wanneer je opdrachtgevers adviseert, of het nu consumenten, aannemers, projectontwikkelaars, architecten of overheden betreft, denk vooruit. De klimaatveranderingen zijn uitdagingen en als wij denken in totaaloplossingen, dragen we bij aan duurzaamheid, aan de wettelijke verplichtingen rondom de BENG-eisen en aan een prettige woon- en werkomgeving voor vele mensen.