Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

In de bouw wordt de wet- en regelgeving ook steeds meer aangepast in het kader van die verduurzaming. De BENG-eisen spelen een grote rol in deze ontwikkeling. BENG is de afkorting voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. De BENG-eisen hebben betrekking op de energieprestaties van gebouwen, zoals energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie.

Alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, heeft sinds januari 2021 de verplichting te voldoen aan de BENG-eisen. De hele bouwketen is gebonden aan deze eisen, ook de kozijnenbranche. Voor ons als Vereniging Kunststof Gevelelelementenindustrie was nut en noodzaak van verduurzaming al duidelijk. En daarom steeds meer leidend in onze visie en beleid.

Wat zijn de BENG-eisen?

De BENG is Europese wetgeving en geldt voor alle landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie. Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het doel is de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en daardoor het terugbrengen van de CO2-uitstoot van nieuwbouw.

Er zijn 3 Energieprestatie-indicatoren in de BENG-norm beschreven:

• BENG 1 energiebehoefte

De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Dit gaat over de hoeveelheid energie die een woning vraagt voor verwarming en koeling. Hierbij spelen ook isolatie, de verhouding van glas en gevels en kierdichting een belangrijke rol.

• BENG 2 primair fossiel energiegebruik

Het primaire fossiele energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Dit gaat om de energie uit aardgas (zoals koken of verwarming en koeling) en fossiele brandstoffen die nodig zijn om elektriciteit op te wekken.

• BENG 3 aandeel hernieuwbare energie

BENG stelt tot slot een minimum voor het aandeel hernieuwbare energie.

Eisen voor kozijnen

Kozijnen spelen een belangrijke rol in de invulling van BENG 1: het beperken van de energiebehoefte van een woning. Kunststof kozijnen hebben uitstekende isolerende eigenschappen, waardoor de warmte in een gebouw goed vastgehouden wordt. De isolatiewaarde van een kunststof kozijn wordt uitgedrukt in de zogenaamde U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolerende eigenschappen van het kozijn. De isolatie van het kozijn zelf is één factor van de U-waarde, ook wordt er gekeken naar de isolatiewaarde van het toegepaste glas. Elk soort glas heeft z’n eigen isolatiewaarde, waarbij tripleglas meestal de beste isolatiewaarde kent in combinatie met een kunststof kozijn.

Samen werk maken van duurzaamheid

De BENG-eisen maken dat de keten moet innoveren op duurzaamheid. Kunststof kozijnen die het VKG Keurmerk dragen moesten al voldoen aan strenge milieueisen. Een kozijn mag enkel het keurmerk dragen als iedere stap in de keten voldoet aan die eisen. Dit draagt bij aan duurzamere oplossingen en aan een hogere kwaliteit van het eindproduct. Sommige bij ons aangesloten fabrikanten gaan nog enkele stappen verder en kijken bijvoorbeeld ook kritisch naar de uitstoot tijdens het transport en of dit minder kan. Samen met onze leden proberen we dit soort kennis in te bedden in de organisatie en gemeengoed te maken. Ook onze gesprekken met projectontwikkelaars, aannemers, architecten en eindgebruikers maken dat we kritisch blijven kijken naar onze eigen processen en deze blijven verbeteren.

Werk maken van recycling is zo’n belangrijke verbetering. Kunststof kozijnen kunnen tot wel tien keer gerecycled worden. Kunststof kozijnen bevatten hoogwaardig rubber, staal en PVC. Onze partners in recycling scheiden de grondstoffen en bewerken de PVC. De schone PVC-korrel die overblijft vormt de basis voor een nieuw kozijn. Circulaire processen spelen een essentiële rol in het behalen van klimaatdoelstellingen.

BENG voor jullie

Wat betekent BENG voor jullie specifieke situatie? De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder gebouwtype. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland heeft op haar website duidelijk opgenomen waar ieder gebouw aan moet voldoen. Zo is de wetgeving voor overheidsgebouwen bijvoorbeeld strenger dan voor andere bouw, omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft. De BENG-eisen hebben vanzelfsprekend ook invloed op het energielabel.

Van elkaar leren

De VKG-leden denken graag met jullie mee. Zo kunnen verschillende aanpassingen zorgen voor een lagere uitstoot. Niet enkel tripleglas, maar ook zonwering en ventilatie kunnen bijdragen aan een betere klimaatregulering in een gebouw. Want niet alleen verwarming zorgt voor uitstoot, ook airco trekt een flinke wissel op het milieu. Waar ooit een beter milieu bij jezelf begon (naar de overheidscampagne in de jaren negentig) zien we het nu vooral als een samenwerking. We delen de kennis die we hebben en leren graag van jullie.