Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Europrovyl heeft een rijke historie, het bedrijf bestaat ruim 50 jaar. Het werd in 1970 opgericht door een betonfabrikant die kansen zag voor de, in Duitsland veel gebruikte, kunststof kozijnen in de Nederlandse bouw. Kunststof kozijnen waren in de grote naoorlogse bouwopdracht hét alternatief voor rottende houten en roestende metalen kozijnen.

Innovatie van het kozijn

Het succes van het kunststof kozijn is deels te danken aan de ontwikkeling van de houtnerfstructuur en het verdiepte profielsysteem dat in 1988 door Europrovyl en ketenpartners werd ontwikkeld en geïntroduceerd. Aanvullend daarop ontwikkelde Europrovyl 20 jaar geleden eenzelfde rechte verbinding voor kunststof kozijnen, zoals in houten kozijnen wordt toegepast en maakte dit in nauwe samenwerking met de keten industrieel toepasbaar. Vandaag de dag heeft Europrovyl een van de meeste moderne fabrieken in de branche.

Jan vertelt hierover: “De afgelopen jaren zit de ontwikkeling in het product vooral op duurzaamheid. Dat is ook waar de ontwikkeling moet liggen. De discussie tussen houten of kunststof kozijnen vind ik niet zo interessant. Laten we gezamenlijk als kozijnenbranche de handschoen oppakken en allemaal elkaars specifieke uitdagingen aangaan. En sámen bewegen naar die circulaire economie.”

Naast de stappen op circulariteit is Europrovyl bezig om te kijken hoe je het kunststof kozijn beter verwerkt in de steeds grotere industrialisatie van de woningbouw. De verwerking van het kunststof kozijn gebeurde van oudsher op de bouwplaats. Daar werden de losse onderdelen van een kozijn (glas, roosters etc.) ter plekke in elkaar gezet. De prefab-bouw wil graag het totaalproduct, maar kunststof kozijnen zijn niet altijd geschikt om beglaasd te plaatsen. Er zijn slimme ontwikkelingen nodig om beter in te kunnen spelen op vragen uit de prefab-industrie. “In het kader van prefabricage hebben we nu voor elk type casco een oplossing”, aldus Jan.

Nationale Milieu Database

Innovatie is dus een belangrijke stap in het verduurzamen van proces en product. “In onze fabriek in Leeuwarden produceren we energieneutraal, maar dat is nog niet genoeg. Op 16 maart van dit jaar zijn drie varianten van de kunststof kozijnen van Europrovyl opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD). Daarmee is Europrovyl de allereerste kunststofkozijnenfabrikant in Nederland met categorie 1 productkaarten in de NMD. Vanzelfsprekend is dit niet het einddoel, maar een startpunt voor nog verdere verlaging van de milieuprestatie van kunststof kozijnen.”

Duurzaamheid kent vele pijlers, levensduurverlenging van een product is er daar één van. Europrovyl ziet dit als haar verantwoordelijkheid. “We willen niet enkel een product maken en opleveren, we willen betrokken kunnen zijn tijdens de levensduur van het product. Dus als er schade is of het glas moet vervangen worden, dan willen we er ook bij zijn. Hierin moet onze industrie nog grote stappen nemen. Een kunststof kozijn is heel goed losmaakbaar: alle verbindingen zijn geschroefd en voorzien van rubberen afdichtingen. Hierdoor is deelvervanging van bijvoorbeeld beglazing en panelen makkelijk uit te voeren. De aanpasbaarheid en herbruikbaarheid van het kunststof kozijn staat hierdoor op een hoog niveau. Vakmanschap is daarbij een onmisbaar element. Zoals bekend zijn er steeds minder handen beschikbaar, dus moeten we kijken naar hoe we vakmensen breder kunnen opleiden. Dan doen we door trainingen te geven, ook aan andere bedrijven in de bouw. Werken met multifunctionele teams, daarmee komen we verder.

Een ander belangrijk punt is de keten. ”Onze klanten dagen ons uit om te verduurzamen, dus het is onze verantwoordelijkheid om onze achterwaartse keten mee te nemen in deze reis. Ook wij zijn afhankelijk van onze leveranciers. Om stappen te kunnen blijven zetten is het van groot belang dat we met elkaar in gesprek blijven. Daarbij nemen wij de rol van aanjager in de keten graag op ons om zo verdere verduurzaming te stimuleren.”

Waarde verenigen en versterken

Samen met Transcarbo, Kumij, Smits, Alwood en KSN vormt Europrovyl de VHZ-groep. De ambitie van deze groep is de meest duurzame kozijnoplossingen van Nederland te leveren. VHZ wil bijdragen aan een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Belangrijk onderdeel is het versneld afbouwen van de toepassing van fossiele grondstoffen en insteken op producten met een hoger aandeel secundair materiaal.

Jan vertelt over deze samenwerking: “Ons verenigen betekent dat we slagkracht hebben, zeker in de duurzame ontwikkelingen. In mijn vorige functie als directeur Innovatie en Duurzaamheid binnen de VHZ Groep, hebben we samen met een team gewerkt aan versnelling op deze thema’s. De VHZ Groep heeft een duurzaamheidsmodel, waarin de activiteiten zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals.” (Red: De SDG’s zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzameontwikkelingsagenda voor 2030.)

Om diezelfde redenen dat Europrovyl onderdeel is van de VHZ-groep, is VHZ op haar beurt weer lid van VKG Keurmerk. We hebben elkaar nodig in de opgave steeds slimmer en verantwoorder met elkaar producten te maken voor onze dagelijkse leefomgeving. Er zijn beperkte middelen, het helpt te verenigen en samen op pad te gaan. Dit resulteert in verduurzaming op grotere schaal, maar ook in betere training en opleiding.

Achtergrond

Jan Slagman begon zijn carrière bij Europrovyl in november 2004 op de calculatieafdeling en groeide daarna door tot accountmanager en commercieel manager. Gedurende de jaren heeft hij een passie ontwikkeld voor innovatie en duurzaamheid.
Toen hij in 2021 de kans kreeg om directeur Innovatie en Duurzaamheid te worden bij VHZ, was de keus snel gemaakt. Samen met het team heeft hij grote stappen gezet. Zoals de ontwikkeling van het Cascoready-concept, het in kaart brengen van afvalstromen voor CO2-reductie, certificering voor de CO2-prestatieladder en als kers op de taart: de categorie 1 inschrijving van Europrovyl’s kozijnen in de Nationale Milieudatabase.
VHZ staat nu bekend als een ‘influencer’ op het gebied van duurzaamheid binnen de bouwsector. Toch kruipt het bloed waar het niet kan gaan en is Jan onlangs teruggekeerd naar Europrovyl.
In zijn huidige rol als commercieel directeur kan Jan zijn twee passies, Europrovyl én duurzaamheid, heel goed combineren.