Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Vereniging Eigen Huis breekt een lans voor de individuele bewoners die duurzaamheidsaanpassingen willen doorvoeren en het collectief niet meekrijgen. Zij vinden dat eigenaren van een flat of appartement moeten kunnen verduurzamen, ook zonder toestemming van de medebewoners. Nu is die toestemming nodig voor grote ingrepen zoals het aanleggen van zonnepanelen of het toepassen van glas met een hogere isolatiewaarde. Dit betekent dat 1 op de 6 Nederlandse huiseigenaren voor grote verduurzamingsmaatregelen afhankelijk is van toestemming van het collectief. Binnen kleine VvE’s gaat dit zelfs vaak over unanieme toestemming.

Voorstel voor het Ministerie van Volkshuisvesting

17 oktober 2022 heeft Vereniging Eigen Huis een brief gestuurd aan Hugo de Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Voorstel Vereniging Eigen Huis

Het voorstel van Vereniging Eigen Huis in het kort:

  • Een collectieve aanpak heeft altijd de voorkeur. Zoek daarom eerst overeenstemming binnen de VvE over mogelijke energiebesparende maatregelen.
  • Lukt de collectieve aanpak niet dan zouden individuele maatregelen wettelijk mogelijk gemaakt moeten worden, mits dit voor anderen binnen de VvE geen bovenmatige overlast veroorzaakt.
  • Het VvE-bestuur kan voorwaarden verbinden aan het uitvoeren van individuele maatregelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van een bouwtechnisch correcte uitvoering waarbij de kosten van aanleg en onderhoud voor rekening komen van de initiatiefnemers. Verder zou het dakoppervlak kunnen worden verdeeld zodat de ‘achterblijvers’ in een later stadium alsnog kunnen meedoen en moet een en ander netjes met de opstalverzekeraar worden geregeld.
zwaag

Minister de Jonge heeft aangegeven dat hij gaat bekijken of VvE-besluitvorming versoepeld kan worden. Uiterlijk in maart 2023 zal er een kamerbrief verstuurd worden.

Het ontbreken van een gezamenlijke visie

Het systeem van een Vereniging van Eigenaren is gebaseerd op collectiviteit. Maar als er geen sprake is van een gezamenlijke visie wordt dit een lastig punt. Verduurzamingsplannen blijven geregeld liggen door het uitblijven van een akkoord van de meerderheid (of waar vastgelegd zelfs het gehele collectief). Vereniging Eigen Huis heeft een enquête rond laten gaan onder duizend huiseigenaren die te maken hebben met een VvE. Eén op de drie respondenten geeft aan dat het niet lukt om een akkoord te ontvangen op duurzaamheidsvoorstellen. Dergelijke initiatieven dragen direct bij aan het milieu, maar het duurt vaak jaren voordat de investering is terugverdiend. Huiseigenaren die van plan zijn om te verhuizen binnen een afzienbaar aantal jaar of die al op hoge leeftijd zijn, hebben er dus vaak geen financieel belang bij om te verduurzamen.

Wet- en regelgeving schept duidelijkheid

Omdat de belangen tegenstrijdig zijn; de instandhouding van het systeem van de VvE enerzijds en de winst voor het milieu, wooncomfort en op termijn de portemonnee van de huiseigenaar anderzijds, is het goed dat de politiek hierin duikt. Systemen hebben hun nut, we hebben het nodig om samen te leven. Als systemen vooruitgang, en in dit geval broodnodige duurzaamheidsontwikkelingen, tegenhoudt moet er kritisch naar gekeken worden. We houden de ontwikkelingen in de gaten.