Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

De uitkomst is meer dan de som der delen. Dat ziet ook Wolf van den Bos van Arie Hollenberg Sloop & Milieuwerken, verantwoordelijk voor het circulair maken van processen.

Wolf: “Tijdens de sloopwerkzaamheden, of beter urban mining, gaan we zorgvuldig te werk, zodat zoveel mogelijk vrijkomende materialen weer ingezet kunnen worden, als grondstof of als nieuw product. Daarbij streven we ernaar alle materialen zo hoog mogelijk op de R-ladder te plaatsen. Dit kunnen we alleen samen met organisaties zoals VKG, die zorgdragen voor het afvoeren en recyclen van vrijgekomen producten en materialen.”

Certificering

“De laatste jaren gaat de versnelling hard,” geeft Wolf aan. “Er is steeds meer vraag naar circulair slopen. Duurzaamheid en circulariteit worden in veel aanbestedingen meegenomen en vaak als voorwaarde gesteld. Het daarop inspelen heeft dus zowel een maatschappelijk als commercieel doel. Bedrijven die duurzaamheid geen groot belang geven in hun bedrijfsprocessen gaan de boot missen. Ze krijgen niet de benodigde certificering en zullen steeds minder vaak meegenomen worden in aanbestedingen.”

Voor Arie Holleberg is het BRL SVMS-007 certificaat voor veilig en milieukundig slopen belangrijk. Hiervoor moet het sloopbedrijf laten zien dat al het sloopafval zo hoog mogelijk op de R-ladder wordt verwerkt. Het streven is om alle grote toekomstige sloopprojecten onder deze nieuwe extensie uit te voeren. Om dit te realiseren zijn netwerken essentieel; partners die materialen kunnen opslaan, hergebruiken en/of omzetten naar nieuwe grondstoffen en producten.

De rol van VKG

Enige tijd geleden benaderde Wolf VKG met de vraag wat we konden betekenen in het proces, in dit geval specifiek voor een project in Hoorn. Een galerijflat met 80 woningen zou gedemonteerd en gesloopt worden. Alle kozijnen aan de achterzijde van het gebouw waren van kunststof, in totaal ongeveer 100 stuks. VKG heeft gezorgd voor een container op het bouwterrein. Arie Hollenberg heeft eerst alle raamdelen eruit getild en vervolgens de kozijnen die in de wand bevestigd waren, in de hoek ingezaagd en verwijderd. Het glas is ingezameld voor recycling.

De gedemonteerde kunststof kozijnen zijn succesvol in het VKG Recyclingsysteem beland.

Winst voor het milieu

De tak binnen het bedrijf waar Wolf zich op richt zijn totaalsloopwerken en zeer grote demontatieklussen, vooral binnen de woningbouw. “Circulair slopen is duurder, de kosten zitten in de manuren. De voorzichtigheid die geboden is bij het demonteren vraagt simpelweg veel meer tijd. Een deel van die extra kosten verdienen we terug met de verkoop van gedemonteerde materialen, maar dat is slechts een fractie. Willen we meegroeien met de markt en zorgen voor een betere, duurzamere toekomst, dan moet we investeren. We moeten gas blijven geven en dat vinden dat we ook leuk om te doen. Opdrachtgevers pushen ons om het steeds beter te doen en dat is mooi.”

Op de vraag of de overheid sturend genoeg is, volgt een weifelend antwoord: “Gemeentes zijn in de aanbestedingen soms net iets meer eisend dan woningbouwcoöperaties en commerciële opdrachtgevers, maar ze mogen echt nog progressiever zijn, meer vragen van de markt.”

Materiaalinventarisatie

“We werken veel samen met Meijs Ingenieurs,” aldus Wolf. “Hun specialisme is materiaalinventarisaties. Voor aanvang van een urban-mining-project lopen we samen door het pand. Zij kijken welke materialen vrijkomen en waar de mogelijkheden liggen. Ze helpen ook met het vinden van partners om circulair te werken. Ons doel is zo min mogelijk materiaal zelf op te slaan, dus zo snel mogelijk die partners vinden en aanhaken. Inmiddels groeit de lijst met contacten van bedrijven en organisaties die gespecialiseerd zijn in het verwerken van gedemonteerde materialen en producten.”

Het is belangrijk voor Arie Hollenberg om alle ruim 40 werknemers mee te nemen in de ontwikkeling. Voor nog niet iedereen was het helder wat die circulaire bouweconomie precies inhoudt. Meijs Ingenieurs heeft een presentatie gegeven aan iedereen op de werkvloer. Wolf geeft aan dat veel jongens het interessant vinden en een dergelijke presentatie helpt om meer feeling te krijgen met waar het bedrijf mee bezig is.

VKG Recyclesysteem

Voor de aanvoer van afgeschreven kunststof kozijnen werken we samen met bedrijven die zorgen voor containers op de bouwplaats en die deze ook weer ophalen. De handen ineenslaan brengt zo verschillende partijen verder en – niet te vergeten – de klimaatdoelstellingen dichterbij. Hoe meer bedrijven en overheden samenwerken, des te groter de versnelling op weg naar de circulaire bouw- en geveleconomie en een duurzamere wereld.