Duurzaamheid kunststof kozijnen

Grijs kunststof kozijn

Plasticafval zorgt wereldwijd voor grote milieuproblemen. Veel mensen willen daarom het gebruik van kunststoffen beperken. Terecht… maar niet altijd! Want op de juiste wijze geproduceerd,...

Corona in de kunststof gevelbranche

Kunststof kozijn

Net als alle andere branches en bedrijven werkt ook de kunststof gevelbranche volgens de Corona richtlijnen. Als branchevereniging heeft VKG haar achterban geïnformeerd over de...