1.11 Integrale veiligheid

Bij het realiseren van een gebouw is de integrale veiligheid van groot belang. Integrale veiligheid omvat alle veiligheidsaspecten tot en met de fase waarin demon-tage of sloop van het gebouw plaatsvindt. Veel aspecten die te maken hebben met de integrale veiligheid van het gebouw worden bepaald door het ontwerp van het gebouw. De opdrachtgever dient in de ontwerpfase een gevelontwerp te realiseren waarbij rekening gehouden is met de aspecten in relatie tot veiligheid, zoals:

  • de maakbaarheid;
  • de logistieke veiligheid;
  • de gebouwomgeving;
  • de montage;
  • het gewicht en de afmetingen;
  • de toleranties en zettingen van het gebouw;
  • de materiaaleigenschappen;
  • het gebruik;
  • de reiniging, het onderhoud en inspectie;
  • de demontage en recycling van gebouwonderdelen