4.11.2.1 Metalen verstijvingen

Stalen onderdelen, zoals in- en uitwendige verstijvingskokers (aan de binnenzijde van het gevelelement aangebracht) moeten van een van de onderstaande beschermlagen worden voorzien:

• senzimir verzinkt;
• thermisch verzinkt;
• met zink bespoten.

De zinklaag moet een gemiddelde laagdikte hebben van ± 10 micrometer. Dat komt overeen met een zinkgewicht van 140 gram per m2. De laagst gemeten waarde mag niet kleiner zijn dan 60% van de vereiste gemiddelde waarde.
Kopse kanten, zaagsneden, boorgaten en dergelijke van deze verstijvingsprofielen dienen als volgt te worden behandeld:

• verstijvingsprofielen met een wanddikte van minder dan of gelijk aan 2 mm hoeven niet te worden behandeld;
• verstijvingsprofielen met een wanddikte van meer dan 2 mm:
- uitwendig buiten met zinkstofcompound;
- uitwendig binnen met zinkstofcompound;
- inwendig gesloten hoeven niet te worden behandeld;
- inwendig open met zinkstofcompound;
- uitwendige verstijvingskokers, aan de buitenzijde van het VKG-gevelelement aangebracht, dienen te voldoen aan NEN 1461.