8.2.8 Voorwaarden

Of VKG-gevelelementen moeten voldoen aan prestatie-eisen met betrekking tot de brandveiligheid, en zo ja, aan welke, hangt af van:

  • het gebouwtype, dat wil zeggen de gebruiksfunctie;
  • de ligging van het gebouw;
  • de indeling in brandcompartimenten, rookcompartimenten en vluchtroutes;
  • de prestatie-eisen die met betrekking tot de brandveiligheid worden gesteld aan het constructiedeel van het gebouw waarin het element wordt gebruikt;
  • de situatie van het element in het constructiedeel;
  • de afmetingen van het element;
  • de functie van het betreffende element.