10.5.2.3 Normen en richtlijnen

Voor de installatie van een zonneboilersysteem gelden de volgende normen:

• NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
• NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties
• NEN 3215 Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden

Het systeem kan worden getest door een onafhankelijk testinstituut volgens de norm EN 12976 en de collector volgens de norm EN 12975.