1.7 Begrippenlijst

BenamingToelichting
AnodiserenOppervlaktebehandeling voor aluminium, waarbij langs elektrochemische weg een ­oxydelaag van bepaalde dikte als bescherming wordt gevormd.
Bouwkundige constructieDragende constructie waarlangs de optredende krachten naar de fundatie worden ­afgeleid.
ChromaterenChemische voorbehandeling van aluminium of verzinkt staal ter bescherming tegen ­corrosie door middel van het aanbrengen van een chromaatlaag.
CoatingEen deklaag (nat- of poederlaksysteem) op een voorbehandeld oppervlak.
ComponentOnderdeel van een gevelelement zoals glas of een paneel.
DeurBeweegbaar deel in een scheidingsconstructie bedoeld om doorgang mogelijk te maken.
DilatatievoegVoeg die beweging van de gevelelementen ter plaatse van de voeg t.o.v. elkaar mogelijk maakt.
Elektrolytisch verzinkenHet langs elektrochemische weg aanbrengen van een zinklaag op staal ter bescherming tegen corrosie.
Enkelvoudige gevelbekledingPlaatwerk gemonteerd aan de gevel met als belangrijkste functie het geven van een esthetische waarde aan de gevel.
FosfaterenChemische behandeling van staal als maatregel ter bescherming tegen het optreden van corrosie en/of voor het verkrijgen van hechting, door middel van het aanbrengen van een fosfaatlaag.
Geïsoleerd profielStaafmateriaal van een constante doorsnede, thermisch gescheiden door een ‘isolator’ van een ander materiaal (meestal kunststof) en met een aanzienlijk geringer thermisch ­geleidingsvermogen dan de aluminium of stalen profielen die uit één stuk bestaan.
Gesloten voegMet toevoeging, meestal kit of rubber, afgedichte voeg.
GevelelementFabrieksmatig met behulp van raamwerken vervaardigd zelfdragend bouwdeel, zoals kozijn, raamstrook en/of pui, met vaste vullingen en/of beweegbare delen met toebehoren, bestemd voor toepassing als (gevelvulling in een) uitwendige scheidingsconstructie.
GevelelementFabrieksmatig met behulp van raamwerken vervaardigd zelfdragend bouwdeel, zoals kozijn, raamstrook en/of pui, met vaste vullingen en/of beweegbare delen met toebehoren.
GlasdakEen zelfdragende beglaasde uitwendige scheidingsconstructie in een dakvlak.
HoogbouwGebouwen met een dakrandhoogte van meer dan 70 meter.
Horizontale raamstrookOp elkaar aansluitende gevelelementen die in een horizontale strook worden aangebracht tussen de vloeren en/ of borstweringen, maar vóór de wanden.
IngangskeuringKeuring door de VKG-gevelbouwer van de aangeleverde materialen.
KierBedoelde of onbedoelde spleetvormige opening in een aansluitconstructie.
KozijnRaamwerk dat bestemd is om in een bouwkundig kader te worden bevestigd, eventueel met behulp van een stelkozijn of stellijst.
LakkenZie bij coating.
MoffelenHet geforceerd uitharden van een coating onder invloed van een verhoogde temperatuur.
NaadAansluiting tussen (bouw-)delen, die kennelijk niet bedoeld is om die delen ten opzichte van elkaar (door bediening of anderszins) te laten bewegen.
NatlakEen nat aangebrachte coating. Voor het uitharden kan gebruik gemaakt worden van moffelen, maar dit is niet per definitie noodzakelijk.
OmtrekspelingDe ruimte tussen het bouwkundige kader en het gevelelement bedoeld om maattoleranties op te vangen.
OpdrachtnemerVKG-gevelbouwer.
Open voegNiet afgedichte voeg.
PoederlakEen in poedervorm aangebrachte coating, waarbij uitharding plaatsvindt door middel van moffelen.
PoederlakkenHet aanbrengen van een coating door middel van moffelen van een langs elektrostatische weg op het werkstuk neergeslagen lak in poedervorm.
PuiEen gevelvulling samengesteld uit aan elkaar gekoppelde kozijnen.
RaamKader t.b.v. beglazing of andere vakvullingen.
RoestvaststaalBevestigingsmiddelen van roestvaststaal dienen van kwaliteit 304 of 316 te zijn of beter, waarbij 304 overeenkomt met A2 kwaliteit en 316 overeenkomt met A4 kwaliteit.
RuitOp maat gemaakte glasplaat om te worden toegepast in een scheidingsconstructie.
ScheidingsconstructiesConstructies bedoeld om bouwkundige ruimtes af te schermen van de buitenatmosfeer of van elkaar.
Schooperen (zinkspuiten)Het door middel van vlamspuiten van zinkdraad of -poeder aanbrengen van een zinklaag op staal.
Sendzimir verzinkt plaatmateriaalPlaatmateriaal dat als vlak bandstaal, in een continu proces, door een zinkbad wordt geleid, waardoor een dunne laag zink op het staal achterblijft.
SerreEen zelfdragende beglaasde uitwendige scheidingsconstructie samengesteld uit op elkaar aansluitende gevel- en dakelementen. De bouwkundige constructie en fundering maken geen onderdeel uit van het begrip serre in dit document.
SluitnaadDe aansluiting tussen een bewegend deel en kozijn.
StelkozijnLucht- en waterdicht constructief element in een aansluitconstructie, geschikt als aanslag voor het monteren van een raamwerk (kozijn of pui) in een bouwkundig kader.
StellijstPlaatachtig constructief element in een aansluitconstructie, geschikt als aanslag voor het monteren van een raamwerk (kozijn of pui) in een bouwkundig kader.
Structurele beglazingDe ruiten worden niet in sponningen opgenomen maar door mechanische bevestiging tegen de achterliggende constructie bevestigd d.m.v. schroefverbindingen.
Structural Sealant Glazing (SSG beglazing)De ruiten worden niet in sponningen opgenomen maar door “lijmen” of “verkleven” tegen de achterliggende constructie bevestigd, al dan niet ondersteund om het gewicht van het glas op te vangen.
Thermisch verzinkenHet door middel van dompelen in gesmolten zink aanbrengen van een zinklaag.
VakvullingGlas of niet zelfdragende sandwichconstructies (-panelen), die toegepast worden in vliesgevels, elementengevels en kozijnconstructies als invulling van een vak met een kader.
Verticale raamstrook Op elkaar aansluitende gevelelementen die in een verticale strook worden aangebracht tussen de wanden maar vóór de vloeren. Die gevelelementen kunnen kozijnen zijn maar ook panelen.
VerzinkenHet aanbrengen van een zinklaag.
VliesgevelZelfdragend uitwendige scheidingsconstructie, ter plaatse in het werk opgebouwd uit gevelelementen en/of een stijl- en regelwerk van profielen tot een systeemwand, welke door verankering aan de achterliggende bouwconstructie is bevestigd en waarin beweegbare delen en/of vullingen met toebehoren zijn opgenomen.
VKG-gevelbouwer Gevelbouwer in bezit van VKG Keurmerk®.
VKG Keurmerk®Bewijs dat een gevelbouwer gekwalificeerd is als VKG-gevelbouwer.
VoegEen ten behoeve van dichting met een afdichting gevulde naad, teneinde voor de betreffende toepassing een doeltreffende duurzame afdichting te realiseren.
Zelfdragend gevelelementGevelelement dat geen externe constructieve krachten kan opnemen.