Vragen? Bel naar (030) 750 98 01
renovatieproject leiden

VKG Kwaliteitseisen & Adviezen

De basis voor de branche

Logo Kwaliteitseisen en adviezen

De VKG Kwaliteitseisen & Adviezen voor de productie en montage van kunststof gevelelementen vormen de basis van de kwaliteitsborging voor de branche. De hierin opgenomen voorschriften en richtlijnen voldoen aan het Bouwbesluit en andere Nationale en Europese regelgeving. De VKG-leden gaan nog een stap verder. De voor de VKG specifieke eisen en adviezen zijn cursief weergegeven in de website.

Een Keten van Kwaliteit

Kunststof kozijnen leggen een heel traject af voordat ze in de gevel worden gemonteerd. Van de toeleverancier van onderdelen tot de kozijnenfabrikant en de projectadviseur tot aan de montage. De VKG Keurmerkbedrijven zijn verplicht te werken volgens de eisen zoals gesteld in de VKG Kwaliteitseisen©.

Alle onmisbare informatie en details over de VKG Kwaliteitseisen & Adviezen zijn hier te vinden. De garantievoorwaarden zijn hier terug te vinden.

Algemene voorwaarden VKG

Om de rechten en plichten van de consument te borgen biedt VKG Leverings- en garantievoorwaarden voor de particuliere markt. Voor de zakelijke kopers zijn er specifieke Leveringsvoorwaarden voor de zakelijke markt. Op alle werkzaamheden zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.